Esma Drkenda, dobitnica Zlatne plakete Grada Goražda: KUĆA „SEKA“ JE KUĆA U KOJOJ RADIMO SRCEM

Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Goražde, Zlatna plaketa grada Goražda dodjeljena je Esmi Drkenda, predsjednici goraždanskog Udruženja „SEKA“. Kako stoji u dijelu obrazloženja, Drkendi je ovo priznanje dodjeljeno „za kontinuiran, dugogodišnji rad u nevladinom sektoru i izuzetne akcije u oblasti borbe za rodnu ravnopravnost”.

Esma, najviše priznanje Grada svakako je i čast i potvrda tvojega uspješnog rada. Koliko je godina i rezultata uloženo u sve što je rezultiralo ovom nagradom?

Da, priznanje je došlo poslije 11 godina predanog rada u Kući “SEKA” Goražde ali i u našoj lokalnoj zajednici. Ali ne samo mog već cijelog tima SEKE i pa i većine članica UŽ “SEKA” Goražde.

Zlatnu plaketu Grada Goražda, doživljavam kao priznanje svima nama u Kući “SEKA” Goražde. Posebno moram istaći doprinos Gabrile Müller da se uopće tako nešto kao SEKA desi u Goraždu. Puno toga smo naučile od nje, ja lično ali i cijeli tim. Zlatna plaketa Grada Goražda, kako i sami kažete, je veliko priznanje za dosadašnji rad ali i dodatni stimulans za dalje zalaganje i rad. Ja se želim zahvaliti predlagaču Dževadu Bekriji, predsjedniku MZ Vitkovići, mom komšiji, drugu, sugrađaninu koji često svojim gestima čovjeka zna prijatno iznenaditi. Svakako hvala Komisiji za dodjelu priznanja kao i Vijeću Grada Goražda. Hvala mom Goraždu.

Nevladin sektor u BiH dosta je bogat udruženjima, ali prilično usitnjen i rascjepkan. Nije ni malo lako u takvim okolnostima održavati jednu nevladinu organizaciju kakva je goraždanska “SEKA”.

Svakako izgledamo bogati u smislu registrovanih udruženja ali na žalost ima dosta registriranih udruženja koja odavno ne rade, ima i onih koji su produžena ruka vlasti ali ima i dosta onih koji izuzetno dobro rade. U Goraždu mi imamo kvalitetnih NVO koja opravdavaju svoje postojanje radom i efektima tog rada. SEKA sa dosta njih u našem gradu sarađuje ali i u druge dvije općine našeg kantona.

Po meni problem je da ne postoji koncept vrednovanja rada NVO u Goraždu pa često puno bolje prođu organizacije koje sporadično rade, a projekte realizuju tek tako, bez efekta tj. rezultata. Sve nas strapaju u isti koš bez obzira da li smo kao organizacija uspješni ili ne. Opravdano ima nekih komentara na rad NVO jer u nekim organizacijama rad se svodi na lični profit i tu je kraj, za nikog drugog taj rad nema neki efekt. Ja se iskreno nadam da će doći vrijeme da se i u NVO sektoru dese promjene. Slijedeća po meni je greška da sportska udruženja zajedno svrstana sa udruženjima koja se bave socijalnim, ekonomskim, zdravstvenim ili NVO namijenjena nekoj ranjivoj grupi. Sportska udruženja na svoj način postižu rezultate, takmiče se, dok udruženja kao što je SEKA, Biser, Sehara imaju potpuno drugačiji oblik rada. Ima tu niz stvari koje bi trebalo promjeniti da bi aktivne NVO mogle lakše postizati dobre rezultate na polju svog rada,

Ti si na čelu udruženja koje je po mnogo čemu specifično i spade među lidere u oblasti kojom se bavi. Kako je jednoj ženi biti predsjednica takvog udruženja?

Kada imate tim žena saradnica, kada imate kvalitetnu podršku članica udruženja, izuzetne eksterne saradnice i sve zajedno imamo ispred sebe postavljen zajednički cilj onda nije teško biti na čelu takve organizacije. Istina imam puno više odgovornosti ali sam prva među jednakim. Sa druge strane jako je teško uspostaviti kvalitetnu sarsdnju sa ključnim političkim opcijama, mada se i to počelo mijenjati. Mi se maltene same finansiramo uz minimalna novčana sredstva grada ali puno manje od kantona i jako teško je pronaći donatora koji poslije 25 godina od završetka rata želi finansirati terapijske usluge, a sve te usluge mi pružamo besplatno od 2007 godine. Moramo se baš potruditi da obezbjedimo, a to traži puno znanja i posvećenosti.

U Goraždu SEKA imam dobru podršku od institucija i vlasti ali je totalno izostao drugi dio tj. finansijska podrška

Priznanje je i novi izazov. Koji su to najvažniji u periodu koji je pred “Sekom”?

Rekla sam i ranije da ovo priznanje stvarno u čovjeku budi neko unutrašnje zadovoljstvo ali i kao dodatni stimulans za dalji rad i zalaganje. Ovo je treće priznanje koje dolazi SEKI ili članicama tima Kuće SEKA Goražde. Prvo je Gabriela Müller dobila Plaketu prijateljice Goražda, zatim UŽ “SEKA” Goražde je dobila nagradu za izuzetnu posvećenost u svom radu sa traumatiziranim osobama od Psihološkog centar ESRA Beč, a nagrada se zove dr Aleksandar Fridman. SEKA je jedina organizacija koja je dobila ovu nagradu van granica Austrije.

Evo sada i treća, “Zlatna plaketa” Grada Goražda, jeste meni ali za moj rad kroz rad SEKE tj. NVO. Priznanje mi kaže da su prepoznate vrijednosti našeg dosadašnjeg rada ali snaga, podstrek za dalje.

Pred nama je još puno zadataka, a posebno bih istakla proces koji je započet i odnosi se na otklanjanje prepreka i problema u zaštiti i zbrinjavanju žrtava porodičnog nasilja. Napominjem da je to jedan od zadataka jer SEKA prevashodno se drži daljeg pružanja usluga terapijskog rada ženama, mladima, djeci, pa edukacije a potom i taj treći demokratski razvoj kroz javno zagovaranje za odgovorno upravljanje i učešće u odlučivanju o politikama koje utiču na kvalitet svakodnevnog života građanki i građana.

Sudba Turčalo za Glas Goražda

PRENOSIMO: https://www.mreza-mira.net/vijesti/aktivnosti-mreze/esma-drkenda-seka-je-kuca-u-kojoj-radimo-srcem/