Intervju: Na panedmiju COVID-19 ljudi reaguju na različite načine