Istraživanje o ravnopravnosti spolova na lokalnom nivou

Preuzeto sa web stranice Sarajevskog otvorenog centra

Sarajevski otvoreni centar i Fondacija CURE počeli su sa sprovođenjem nezavisnog istraživanja o ravnopravnosti spolova na lokalnom nivou.

Ovo će istraživanje predstavljati procjenu stanja rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou, u opštinama i gradovima BiH, a najvažniji ciljevi analize su obezbjeđivanje relativno cjelovite slike o stanju u pogledu rodne ravnopravnosti i učešću žena u političkom, ekonomskom i društvenom životu u lokalnim zajednicama BiH; procjena u kojoj mjeri lokalni mehanizmi i politike doprinose ostvarivanju državnih politika i ciljeva u oblasti rodne ravnopravnosti; ocjena političkih, institucionalnih, organizacionih i ljudskih kapaciteta ključnih državnih i nevladinih aktera za doprinos unapređenju rodne ravnopravnosti, kao i identifikacija „pukotina“ u lokalnim institucionalnim i političkim okvirima za rodnu ravnopravnost, te definisanje preporuka za prioritetne strateške akcije usmjerene ka unapređenju rodne ravnopravnosti i povećano učešće žena u političkom, ekonomskom i socio-kulturnom životu zajednice.

Analiza se zasniva na kvantitativnoj metodologiji, te je istraživanje otpočelo slanjem upitnika     gradonačelnicima/ama i načelnicima/ama svih gradova i opština u Bosni i Hercegovini, predsjednicima/ama skupština opština/grada i predsjedavajućim gradskih/opštinskih vijeća svih gradova i opština u Bosni i Hercegovini, kao i OSCE misiji u Bosni i Hercegovini, Delegaciji Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Uredu/Kancelariji Vijeća Evrope u Bosni i Hercegovini, Agenciji za ravnopravnost spolova BiH, Gender centrima Federacije BiH i Repulike Srpske, Savezima gradova i opština Federacije BiH i Repulike Srpske.

Rezultati istraživanja, kao i zaključci do kojih se došlo, zajedno sa preporukama za unapređenje trenutnog stanja, bit će objavljeni u januaru iduće godine.

Pročitajte ciljeve istraživanja i upitnik.