Kalendar aktivnosti povodom “Sedmice ženske solidarnosti” 2024

Sve informacije koje su prikupljene nalaze se u Kalendaru događaja povodom “Sedmice ženske solidarnosti” – posebnom kalendaru koji služi za promociju ovih događaja prema javnosti i medijima i ukazuje naše zajedničko opredjeljenje na insistiranju za poštivanje prava žena i djevojčica u Bosni i Hercegovini.

Govorimo glasno i jasno o iskustvima žena u svijetu nasilja i ratova i ženskom otporu protiv nasilja i ratova, hrabrosti aktivistkinja i novinarki koje izvještavaju sa prvih linija ratova, nevidljivosti neplaćenog kućnog rada, potcijenjenosti plaćenog rada žena, o pravu na zdravstvenu zaštitu i dostupne lijekove za sve žene, akušerskom nasilju, političkoj participaciji žena i pravu na učešće u svakom aspektu života, seksualnom uznemiravanju, diskriminaciji, femicidu, poduzetništvu, obrazovanju žena, ali i obrazovanju o ženama.

Podsjećamo na neravnopravan položaj žena u Bosni i Hercegovini, izostavljanju žena u historijskom, društvenom i političkom životu i ustanimo jasno i glasno protiv toga. Za ljudska prava žena borimo se svaki dan zajedno i solidarno.