KAMPANJA 16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNOG NASILJA – BOSNA I HERCEGOVINA KALENDAR AKTIVNOSTI – 2019.

Na sljedećem linku nalazi se kalendar aktivnosti povodom Kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja: http://zenskamreza.ba/site/wp-content/uploads/2019/11/Azuriran-2019.-Kalendar-aktivnosti-Kampanja-16-dana-aktivizma.pdf