Kampanja „Kojeg je roda Ustav?“ privukla pažnju javnosti na društvenim mrežama

Inicijativa „Građanke za ustavne promjene“ pokrenula je promotivnu kampanju za podizanje svijesti javnosti o nedostacima Ustava BiH i važnosti rodne ravnopravnosti u svim segmentima života koji su od velikog društvenog značaja za sve građane i građanke Bosne i Hercegovine. „Kojeg je roda Ustav?“ je pitanje koje postavlja ova kampanja. Za potrebe kampanje kreirani su zanimljivi video sadržaji, objave i poruke, koje su plasirane na društvene mreže Inicijative u želji da se podigne svijest društva o ovoj veoma važnoj temi.

kojeg je roda ustav

Ustav je temeljni pravni akt jedne države, kojim su definisana prava svih njenih građana, uključujući i muškarce i žene. Zašto onda nema žena u Ustavu Bosne i Hercegovine? Ustav Bosne i Hercegovine je jedini u regionu i među rijetkima u Evropi, koji ne garantuje rodnu ravnopravnost.

Iako žene čine više od polovine stanovištva u BiH, te su danas, u 21. vijeku, uspješne na svim poljima društvenog života ove zemlje, ima ih u svim profesijama i na različitim funkcijama, njihovi talenti, znanja i dostignuća, kao i potrebe još uvijek nisu prepoznate i vrednovane na adekvatan način. Žene nisu vidljive ni u Ustavu BiH.

kojeg je roda ustav

Građanke BiH su u mnogim segmentima života i rada diskriminisane i shodno tome, Inicijativa „Građanke za ustavne promjene“, kao svoje prioritete postavlja sljedeće zadatke: proširenje Kataloga prava odredbama u vezi sa jedinstvenom zdravstvenom, socijalnom i porodičnom zaštitom; upotrebu rodno – senzitivnog jezika u Ustavu BiH i uvođenje afirmativnih mjera u Ustav BiH, radi postizanja pune rodne ravnopravnosti.

Incijativa „Građanke za ustavne promjene“ je nastala 2013. godine i okuplja organizacije civilnog društva, aktiviste i aktivistkinje, koji svakodnevno rade na podizanju svijesti o razumijevanju pojmova pola i roda, mira, slobode i ljudskih prava, te se zalaže za promjenu Ustava BIH iz rodne perspektive i perspektive ljudskih prava.

kojeg je roda ustav

Članice Inicijative se zalažu za rodno osjetljive reforme Ustava BiH kako bi se osiguralo jednako i zakonito učešće žena i muškaraca u privatnom i javnom životu jer su i muškarci i žene punopravni građani i građanke ove zemlje.

Rodna ravnopravnost mora da počne od najvišeg akta države Bosne i Hercegovine, a to je Ustav BiH.

Prenosimo: https://ultra.ba/kampanja-kojeg-je-roda-ustav-privukla-paznju-javnosti-na-drustvenim-mrezama/?fbclid=IwAR0qJTTGKO6zKT0fJamriOfLcXPxV6UuikmNqI05h5AjBge_S16HE6t8uak