Majčinstvo nije i ne može biti socijalna kategorija

Fotografija: www.savjetnica.com

Fotografija: www.savjetnica.com

Javno reagovanje Ženske mreže BiH: Majčinstvo nije i ne može biti socijalna kategorija

O problemima sa kojima se svakodnevno susreću trudnice, porodilje i majke u Bosni i Herzegovini se ne raspravlja na sastancima vladajuće šestorke.

Ponovo su održani protesti porodilja i trudnica Zeničko – dobojskog kantona. Protestantice traže isplatu pet zaostalih porodiljskih naknada. Ženska mreža BiH daje punu podršku majkama iz Zenice, Visokog, Tešnja, Zavidovića, Maglaja i Doboja, kao i svim drugim ženama u Bosni i Hercegovini koje su suočene sa istim problemom.

Majčinstvo nije, i ne može biti tretirano kao socijalna kategorija. Trudnice i porodilje ne traže posebne povlastice, nego ostvarivanje prava garantiranih  zakonom.  Ženska mreža Bosne i Hercegovine naglašava da su ova pitanja i prava od vitalnog držav nog interesa, i da se kao takva moraju tretirati na najvišem nivou.

Naš stav je da je nedopustivo da postoji neujednačenost porodiljskih naknada na entitetskom nivou. Smatramo nedopustivim neujednačenost naknada na kantonalnom nivou. Također je nedopustivo diskriminirati žene na osnovu njihove zaposlenosti u javnom i privatnom sektoru, ili zaposlenosti uopšte.

Članicama Ženske mreže BiH je sramotno to što se niti jedna politička stranka ne oglašava zbog ovog problema, a njihovim liderima su puna usta ljudskih prava, međunarodnih standarda i ostalih međunarodnih dokumenata.

ŽMBIH osuđuje ponašanje predstavnika/ca vlasti ZDK koji se odnose na omalovažavanje porodilja i osoba koje su došle da podrže proteste majki porodilja ZDK.

Smatramo jako važnim i hrabrim potezom da Ze-do majke, porodilje, trudnice izlaze na ulice i traže svoja prava, napominjemo da je ovo problem svih građana/ki BiH.

Nedopustivo je da se situacija pravda “nedovoljnim sredstvima i manjkom priliva sredstava u budžet”.

Postavljamo pitanje ko i na koji način određuje prioritete u distribuciji sredstava budžeta u BiH? Ko treba da snosi odgovornost za ponižavanje žena u Bosni i Hercegovini?

ŽMBIH zahtjeva da se konačno počne provoditi rodno osjetljivo budžetiranje na svim razinama vlasti u BiH.

Ženske nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini zahtijevaju od institucija na svim nivoima da prepoznaju diskriminaciju i preuzmu odgovornost za neizvršavanje preuzetih obaveza.