Neophodno promovisanje i poštivanje Smjernica za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja

Povodom zastrašujućih ispovjesti desetina djevojaka i žena iz BiH koje su kao studentice ili radnice bile seksualno zlostavljane i uznemiravane, Helsinški parlament gradjana Banjaluka želi da podsjeti da je na inicijativu našeg udruženja Univerzitet u Banjaluci u junu 2020. godine usvojio Smjernice za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja.

Na osnovu ovih Smjernica Univerzitet je imenovao i savjetnicu kojoj svi koji su imali iskustvo seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja mogu da se obrate za pomoć.

Ovim putem pozivamo Univerzitet u Banjaluci da sa Smjernicama i internim procedurama za prijavu neželjnog ponašanja upozna sve zaposlene i studente i studentice Univerziteta.

Napominjemo da svi studenti/ce, akademsko osoblje i zaposleni na visokoškolskoj ustanovi dijele odgovornost za prevenciju seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja na univerzitetu te da je dužnost i obaveza univerziteta da upozna studente/ce i zaposlene sa politikom netolerancije prema seksualnom i rodno zasnovanom uznemiravanju.

Pored ove vrste neformalne zaštite,  osoba koja je doživjela seksualno i rodno zasnovano uznemiravanje, prema važećim propisima u BiH, može zahtjevati i pokretanje disciplinskog postupka i/ili podnijeti prijavu, odnosno tužbu nadležnom organu.

Prenosimo sa: Helsinški parlament građana Banja Luka