Počinje provedba kampanja – Viktorija 99 Jajce

UntitledUdruzenje žena „Viktorija 99“ Jajce, dana 06.07.2015. u 10  sati  ispred Doma kulture će javno promovisti početak provedbi kampanja s ciljem ostvarivanja prava žena ka odavanju priznanja za društveno korisni rad u različitim sferama društva, prava žena za financiranje njenih ideja iz općinskog budžeta, animiranje učenika/ica njihovih roditelja i lokalne zajednice da prikupljanjem školskog pribora pružimo mogućnosti jednakost pri obrazovanju. 

Promociju kampanja  ćemo provoditi od 06.07 do 20.07. 2015.g. kako bismo skrenule pažnju javnosti i dobili podršku građana/ki ,  medija  te nevladinih organizacija  širom BiH

Udrženje žena VIKTORIJA 99  je nevladina i neprofitna organizacija koja želi do kraja 2015. g  sprovesti  tri  kampanje javnog zagovaranja za koje smatra da su jako bitne za naš grad a za koje nije dobila nikakvu financijsku potporu ali se nadamo podršci lokalne zajednice i šire.

Prva kampanja se odnosi  na žene- po pitanju  isticanja društveno korisnog rada . Provođenjem kampanje „Biramo naj“ omogućit  ćemo javnosti da se direktno uključe  u sprovedbu kampanje  putem informisanja o postignutim rezultatima žena , te  pružanje mogućnosti za biranjem naj žene  u različitim sferama društva: politike, kulture, sporta itd…  time želimo  animirati  druge žene  da se uključe  različite sfere društva , te stvori mogućnosti za odavanje  priznanja za njen kvalitetan rad.

Druga kampanja se odnosi na Ekonomsko osnaživanje žena kroz općinski  budžet u 2016.g“ s ciljem ostvarivanja prava na rad na osnovu  rodne   ravnopravnosti po  Zakonu o jednakopravnosti  polova , te na osnovu  UN  Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije nad ženama (eng. CEDAW)  te stvaranjem uslova za vršenje pritiska na općinske vlasti.

Potpisivanjem peticije, podrškom nevladinih organizacija, članicama Ženske mreže BiH, te Mreže za izgradnju mira   steći će  se uslovi za podnošenje Zahtjeva i vršenje pritiska  na  Općinskiu vlast  da  donesu  odluku o izdvajanje sredstava iz općinskog budžeta u 2016.g uvođenjem nove stavke usmjerene ka ekonomskom osnaživanju žena.

 Na osnovu  dugogodišnjeg  rada i kontakata sa  ženama došli smo do saznanja da  žene  imaju ideje; da  su sposobne za rad, ali   im nedostaje  financijska potpora.

Treća kampanja se zove „ Od generacije , generaciji“  koja se odnosi na jedan vid pomoći  jedne školske generacije drugoj- novoj mlađoj generaciji. S tim što bi svoj školski pribor starija generacija poklonila mlađoj generaciji. Viktorija 99 ima listu korisnika učenika/ica koje želi da obraduje. 

Kontakt : Senka Zulum, Viktorija 99 Jajce 0644276032