Poziv na učešće u Mirovnoj akademiji za mlade žene BiH

downloadOpis projekta i ishodi

Uz finansijsku pomoć švedske Poštanske lutrije, organizacija Kvinna till Kvinna implementirat će projekt pod nazivom Mirovna akademija za mlade žene (u nastavku teksta: “Akademija”) s ciljem jačanja vještina rukovođenja, zagovaranja i komunikacije kod mladih žena, te jačanja njihove sposobnosti da utiču na kreatore politika na lokalnom i međunarodnom nivou kako bi se proizvele pozitivne promjene.

Akademija nudi jedinstven program obuke za mlade žene na Balkanu i Kavkazu koji će ih osposobiti da preuzmu aktivne uloge u svojim zajednicama. Pored toga, program mentorstva unutar Akademije obezbijedit će podršku i smjernice za odabrane učesnice da implementiraju male, novčano podržane projekte. Učesnice Akademije će se ohrabrivati da artikuliraju zagovaračke poruke u vezi sa pitanjima koja ih se posebno tiču, i da ih upute državnim vlastima ili međunarodnim akterima.

Vremenski okvir i programske komponente

Akademija predviđa učešće u dva obavezna modula obuke i daje učesnicama priliku da razviju svoje ideje i osiguraju finansiranje za male projekte. Učesnice će imati priliku i da učestvuju u studijskim posjetama i naprednijim međunarodnim obukama.

U 2015. godini, program Akademije uključuje:

1. Modul Akademije I, u periodu od 16. do 21. marta za grupu I, i od 20. do 25. aprila, 2015. za grupu II u Bosni i Hercegovini (za sve učesnice). Ovaj modul će uvesti osnovne koncepte i teorije analiziranja i rješavanja sukoba, kao i osnovne vještine zagovaranja i pregovaranja.
2. Modul Akademije II, u periodu od 11. do 15. maja za grupu I, i od 1. do 5. juna, 2015. za
grupu II (za sve učesnice). Ovaj modul će pružiti napredne vještine i teoriju o rješavanju
sukoba i zagovaranju. Istovremeno će pružiti učesnicama priliku da razviju svoju ideju za
projekt i osiguraju finansiranje za male projekte.
3. Učešće u programu mentorstva (neobavezno). Učesnice će moći iskoristiti komponentu
grupnog mentorstva kao vid podrške pri implementaciji malih projekata i pri izradi
zagovaračkih inicijativa u svojim zajednicama, na državnom i/ili međunarodnom nivou.
4. Grantovi za male projekte koji će biti implementirani (neobavezno).
5. Učešće u međunarodnoj obuci usmjerenoj na zagovaranje sa popratnim aktivnostima (za
odabrane kandidatkinje).

Ko se može prijaviti?

Akademija je otvorena za mlade žene (studentice, diplomirane studentice i aktivistkinje) iz Bosne i Hercegovine. Učesnice će biti podjeljene u dvije grupe, maksimalno do 25 učesnica (po grupi) koje će biti izabrane na osnovu njihove motivacije, vještina i iskustva. Kako se prijaviti? Da se prijavite, molimo ispunite priloženi Obrazac za prijavu i pošaljite na navedenu e-mail adresu, upisavši u predmet poruke naslov: “Prijava – Bosna i Hercegovina”, najkasnije do 25. januara 2015. godine, na adresu: applications.ywpa@kvinnatillkvinna.se

Troškovi:

Nema troškova obuke. Akademija pruža svim učesnicama punu stipendiju koja pokriva troškove putovanja, smještaja, hrane, te male grantove za školarinu!

Original poziva u PDF-u možete pronaći ovdje.

Prijavnica je dostupna ovdje.
Fondacija Kvinna till Kvinna pruža podršku ženama u konfliktnim područjima kako bi
povećala moć i uticaj žena. Podržavamo više od 130 ženskih organizacija u njihovom
radu na ženskim pravima i izgradnji mira u pet regija zahvaćenih sukobom. Surađujemo
sa ženskim organizacijama koji su posvećene i strastvene po pitanju ženskih prava,
sigurnosti i mira.