Pozivnica – Predstavljanje izvještaja: Rodno zasnovana diskriminacija na radu u Bosni i Hercegovini

Pozivnica

Predstavljanje izvještaja:

Rodno zasnovana diskriminacija na radu u Bosni i Hercegovini

Poštovani/a,

U ime Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, imamo čast da Vas pozovemo da učestvujete u predstavljanju izvještaja: Rodno zasnovana diskriminacija na radu u Bosni i Hercegovini koji će se održati u petak, 17. maja 2019. godine, u EU Info Centar u Sarajevu, od 11:00 do 13:00.

Podržan od strane Evropske unije i Švedske agencije za razvoj i saradnju, kao dio regionalne inicijative za rješavanje rodno zasnovane diskriminacije u šest zemalja zapadnog Balkana, ovaj izvještaj je prvo istraživanje te vrste u BiH. Ovaj izvještaj uključuje informacije o nedostacima u relevantnom pravnom okviru; prevalenciju i prirodu diskriminacije zasnovane na rodu u vezi sa radom; u kojoj mjeri su ljudi podnijeli zahtjeve; kako su institucije do sada tretirale takve slučajeve; i preporuke za svakog relevantnog aktera.

Tokom ovog događaja, Helsinški parlament građana Banja Luka će predstaviti ključne nalaze i preporuke koje proizilaze iz istraživanja, i otvoriti diskusiju u vezi sa nalazima.

Panel će ugostiti nekoliko govornika/ca:

  1. Nicole Farnsworth, Program direktorica, Ženska mreža Kosova
  2. Uvodna riječ: ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH
  3. Uvodna riječ: Nives Jukić, Ombudsman Bosne i Hercegovine
  4. Uvodna riječ: Samra Filipović Hadžiabdić, Agencija za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine
  5. Prezentacija ključnih nalaza i preporuka iz izvještaja: Rodno zasnovana diskriminacija na radu u Bosni i Hercegovini, Lejla Gačanica, autorica istraživanja

Moderatorica: Bojana Trninić, koordinatorica projekta, Helsinški parlament građana Banja Luka

Predstavnici organizacija civilnog društva, javnih institucija, javnosti i medija pozvani su da prisustvuju ovom događaju.

Molimo Vas da svoj dolazak potvrdite na e-mail: btrninic@hcabl.org najkasnije do 13. maja 2019. godine.

Ovaj događaj će uključivati fotografisanje. Ako ne želite da vaši lični podaci, kao što su vaše ime, fotografija ili riječi, koristi hCa na svojim web stranicama, društvenim medijima i/ili u štampanim materijalima, molimo Vas da o tome obavijestite člana/icu osoblja hCa nakon registracije. U suprotnom, hCa će pretpostaviti da pristajete na korištenje vaših ličnih podataka u te svrhe. Hvala!

S poštovanjem,

Helsinški parlament građana Banja Luka