Saopšenje za javnost – Inicijativa građanki i građana Mostar

Incijativa građanki i građana Mostara tražila je od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK da osiguravanjem besplatnog predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u školu za svu djecu Kantona/Županije pokažu da misle na budućnost ovog prelijepog kraja i lokanih zajednica. Time bi se stvorila pretpostavka za motiviranje mladih parova da zasnuju svoje porodice i grade budućnost ovdje, a ne u tuđini.

Ministar je ubrzo odgovorio, da je planirana izrada i usvajanje zakona o predškolskom obrazovanju, ali ga je usporio COVID-19, smjernice iz oblasti zaštite u pandemiji, smjernice radnog tijela za usklađivanje sistema procjene MKF i smjernice iz Lokalnog plana za Rome.

Poštovani ministre, u potpunosti razumijemo da je pandemija COVID-19 promijenila način rada obrazovnih institucija u Vašoj nadležnosti, ali obrazovanje ne može stati i ne može čekati bolja vremena ili pak prestanak pandemije.

Hercegovačko-neretvanski kanton je jedini kanton, koji ne poštuje zakon i zakonske propise donesene na nivou države BiH, a koji se tiču predškolskog odgoja i obrazovanja.

Okvirni Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini donesen je još 2007. godine i do danas, nakon skoro petnaest godina, nije implementiran u praksi.

Član 51. Okvirnog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u BiH(Obaveza donošenja usklađenih zakona) nalaže dasu u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, Republika Srpska, kantoni u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikt obavezni donijeti svoje zakone i uskladiti ih s ovim zakonom.

Kada će naš kanton postupiti po odredbama člana 51. Okvirnog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini?

Tvrdnje kako je upravo Ministarstvo planiralo izradu i usvajanje novog zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i kako je ih u tome spriječila pandemija Covid-19 nisu razlog da se ne radi na unapređenju predškolskog odgoja i obrazovanja jer obrazovanje djece ne može čekati prestanak pandemije, naročito ne djece predškolskog uzrasta koje je ovo ministarstvo u potpunosti zanemarilo.

Od izabranih predstavnika vlasti pa tako i od Vas kao ministra, najmanje što očekujemo je uvrštavanje u Budžet kantona i finansiranje onih 100-150 sati obaveznih za djecu predškolskog uzrasta kao što su to riješili i druga ministarstva u Federaciji Bosni i Hercegovini.

Očekujemo da se problem finansiranja predškolskih obrazovnih ustanova u HNK-a riješi do početka nove školske godine (2021.-2022.) i da djeca predškolskog uzrasta ostvare svoje pravo definisano Zakonom  (Član 51.).

Kao obični građani/ke, majke, roditelji,  našeg grada i kantona, tvrdimo kako je predškolski odgoj i obrazovanje veoma važan, primaran segment u obrazovnom procesa djece predškolskog uzrasta.

Nažalost, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona,  na čijem ste čelu upravo Vi, više od šest godina, pored toliko stručnjaka iz oblasti obrazovanja, u potpunosti je  zanemarilo izvršavanje poslova zbog kojih je osnovano, a to je između ostalog i predškolski odgoj i obrazovanje, kojem ne pridajete nikakav značaj.

Očigledan nerad Vas kroz ministarstvo u segmentu predškolskog odgoja i obrazovanja naš kanton je doveo na dno ljestvice po tom pitanju.

Duboko razočarane Vašim pristupom još jednom Vas pozivamo da pažnju posvetite predškolskom odgoju i obrazovanju, donesete konkretne mjere i da sva djeca ovog kantona prije početka školske godine (2021/2022) ostvare svoje pravo definirano Zakonom BiH iz 2007. (Član 51.).

Nadamo se da ćete predškolski odgoj i obrazovanje konačno shvatiti ozbiljno!

Srdačni pozdravi

Inicijativa građanki/na Mostara

Podsjećanja radi:

Pokrenute incijative odnose se na besplatno predškolsko obrazovanja za svu djecu Grada Mostara, ali i Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Svjesni činjenice o važnosti predškolskog obrazovanja, pokrenuta incijativa ima za cilj skrenuti pažnju nositelja vlasti, kako gradskog, tako i kantonalnog nivoa, o jednakim mogućnostima za predškolsko obrazovanje za svu djecu bez obzira na materijalni status i mjesto stanovanja.

Kroz rad na terenu, žene iz IGM-a uvidjele su da postoji neusklađenost između obrazovanja kadra za predškolsko obrazovanje, tačnije prijeke potrebe za produkcijom kadra za rad u predškolskim obrazovnim ustanovama, te gorućim pitanjem – finansiranja predškolskih obrazovnih ustanova kako na gradskom, tako i na kantonalnom nivou.

Na ovaj način, žene, a u povodu 8. marta, nastoje skrenuti pažnju javnosti o krucijalnim temama za razvoj društva i jednakih mogućnosti predškolskog obrazovanja za svu djecu.