Saopštenje za javnost

Sigurna mreža BiH, mreža 22 nevladine organizacije koje se bave problematikom nasilja nad ženama i nasilja u porodici i u čijem sastavu djeluju Sigurne kuće, skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u porodici najoštrije osuđuje izjavu poslanika Nikole Lovrinovića na sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH održanoj 18.04.2018. godine povodom rasprave o donaciji sredstava vlade Norveške za tehničku pomoć Sigurnim kućama.

Tom prilkom je pomenuti Nikola Lovrinović izjavio da “sigurne kuće služe za pranje novca, te da je do tog zaključka došao na osnovu svog petogodišnjeg iskustva kao direktor Centra za socijalni rad”.

Želimo napomenuti da ovakve izjave idu na štetu više hiljada žena i djece koje su u periodu postojanja sigurnih kuća dobile stručnu pomoć i podršku, prošle proces rehabilitacije i nakon izlaska iz Sigurne kuće započele novi život bez nasilja. Ovakva izjava ne doprinosi smanjenju nasilja u porodici i nasilja nad ženama obzirom da podaci svih relevantnih institucija i nevladinog sektora ukazuju na trend porasta prijavljenih slučajeva nasilja u BiH. Želimo napomenuti da je Bosna i Hercegovina potpisnica Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja u porodici i nasilja nad ženama čime se obavezala da će osigurati sveobuhvatnu pomoć i podršku ženama žrtvama nasilja, sprečiti svako nasilje prema ženama i dosljedno i efikasno kazniti počinioce nasilja. Prema poslednjem izvještaju UN Women svaka druga žena je preživjela neki od oblika nasilja u porodici, a u toku prošle godine godine smo svi bili svjedoci najekstremnijih vidova nasilja koji su posljedicu imali smrtni ishod žena, žrtava nasilja.

Osam nevladinih organizacija u čijem sastavu djeluju sigurne kuće u BiH iza sebe imaju više od dvadeset godina iskustva na pružanju direktne asistencije ženama i djeci žrtvama nasilja, te su prve pokrenule pitanje kreiranja zakonskih rješenja kojima bi se regulisala oblast nasilja u porodici. Kroz preventivne programe smo dale doprinos u podizanju javne svijesti  o nasilju nad ženama i nasilju u porodici što je doprinjelo osnaživanju žrtava da prijave nasilje nadležnim institucijama sistema.

Posebnu zabrinutost u spornoj izjavi izražavamo što poslanik Lovrenović govori iz pozicije bivšeg direktora jednog od centara za socijalni rad imajući u vidu trend povećanja problema, blagu kaznenu politiku počinilaca koja se svodi na novčane ili uslovne kazne, povećanje broja femicida i značaj pomoći u procesu oporavka koji žene i djeca dobijaju kroz korištenje podrške u sigurnim kućama.

Sve nevladine organizacije u čijem sastavu djeluju sigurne kuće imaju razvijenu multisektorsku saradnju sa institucijama za postupanje u slučajevima nasilja u okviru usvojenih protokola potpisanim na različitim nivoima, te ovu izjavu tumačimo kao pojedinačno istupanje. Iz tih razloga tražimo izvinjenje poslanika Nikole Lovrinovića koji je svojom izjavom uvrijedio sve aktivistice nevladinih organizacija čime doprinosi minimiziranju ovog velikog društvenog problema.

Kao nekadašnji državni službenik a sada izabrani funkcioner,  imenovani poslanik, ako je imao saznanja o “pranju novca” i slicnim zakonom zabranjenim koruptivnim radnjama koje predstavljaju krivično djelo, imao je zakonsku obavezu da to prijavi nadležnim službama i inicira istragu. U protivnom, nije na odgovoran način radio svoj posao. Koristenje ovakve argumentacije  i vokabula predstavlja klevetu i kršenja zakona, posebno ako dolazi od narodnog zastupnika od koga se ne očekuje da sa skupštinske  govornice vrijeđa građane nego da štiti njihova prava.

Upravni odbor Sigurne mreže BiH

*Mrežom upravlja Upravni odbor  kojeg čine sljedeće članice: Fondacija lokalne demokratije – Sarajevo; Vive Žene – Tuzla; Žena BiH – Mostar; Žene ženama – Sarajevo; Žene sa Une – Bihać, Udružene žene – Banja Luka, Budućnost – Modriča i Lara – Bijeljina.