Trening program za organizacije civilnog društva „Podrška pravnoj zaštiti žrtava diskriminacije“

jednakost_za_sve_program_logo_2_1Organizacija PRAVA ZA SVE u okviru višegodišnje partnerske inicijative “Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije” organizuje trening koji cilja na razvoj znanja i vještina OCD za pružanje praktične podrške žrtvama diskriminacije korištenjem Zakona o zabrani diskriminacije BiH (ZZD).

Ovim putem Vas pozivamo da se prijavite na trening za OCD koji će biti održan u Banja Luci, 28.4. i 29.4.2015. a fokus treninga je na korištenju mehanizama zaštite od diskriminacije prema ZZD-u.

Na trening program se mogu prijaviti sve zainteresovane organizacije civilnog društva koje imaju razvijene programe u oblasti borbe protiv diskriminacije i ljudskih prava, kao i one organizacije koje imaju interes da takve programe razviju u budućnosti.

Da biste se prijavili potrebno je da popunite Prijavni formular i da ga dostavite putem emaila: rights_for_all@open.net.ba najkasnije do 15. aprila 2015. godine. Više informacija o programu treninga možete pronaći u Pozivnom pismu.

Djelovanje “Jednakost za sve: Koalicija organizacija civilnog društva protiv diskriminacije” uključujući ovaj trening program omogućila je podrška američkog naroda kroz United States Agency for International Development (USAID) i Fond otvoreno društvo Bosne i Hercegovine.