U novoformiranom sastavu Vijeća/Savjeta ministara BiH se ne nalazi ni jedna žena

Fotografija: Midhat Poturović

Fotografija: Midhat Poturović

Javno reagovanje Ženske Mreže Bosne i Hercegovine povodom novoformiranog sastava Vijeće/Savjet ministara BiH u kojem se ne nalazi ni jedna žena.

Gospodine Bevanda, lideri šest političkih stranaka buduće pozicije, poslanici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine,

Ženska Mreža Bosne i Hercegovine je dužna javno reagovati i skrenuti pažnju da ni nakon dugogodišnjeg lobiranja ženskih organizacija širom BiH o važnosti uključivanu žena na mjestima DONOŠENJA ODLUKA, bosanskohercegovačke žene i dalje ne zauzimaju pozicije u javnom i političkom životu države – koje zaslužuju i koje su im zakonom zagarantovane.

Želimo da izrazimo svoju veliku zabrinutost da ni na jednu od devet pozicija nije predložena ni jedna ministrica. Imajući na umu da ni u prošlom sastavu Vijeća ministara nije bila ni jedna ministrica smatramo da je stanje stalnog ignorisanja najbrojnije marginalizovane grupe u BiH (žena) nedopustivo.

Koristimo i ovu priliku da ukažemo da se prema međunarodnim standardima u oblasti ravnopravnosti polova smatra da je najmanje 40% osoba suprotnog pola neophodno kako bi se moglo reći da ne postoji diskriminacija u javnom i političkom životu. Zakon o ravnopravnosti polova Bosne i Hercegovine članom 20 takođe propisuje da ravnopravna zastupljenost spolova postoji u slučaju kada je jedan od spolova zastupljen najmanje u procentu 40% u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlast, kao i u administraciji. Ženska mreža BiH se poziva na zakone koje ste vi sami potpisali, uveli i čija implementacija ovisi samo o vama.

Ženske organizacije iz cijele Bosne i Hercegovine traže da se predstavnici političkih partija i sam mandatar založe da se ovaj disbalans ispravi tako što će u Vijeće ministara biti imenovano nekoliko ministrica, a najmanje jedna od njih treba vršiti i poziciju zamjenice Predsjedavajućeg Vijeća ministara.

Nevladine organizacije će pratiti tok dešavanja te  u skladu sa ne/regovanjem nadležnih organa preduzimati neophodne  korake i akcije  u odbrani ljudskih prava.