Ulična akcija Inicijative Građanke za ustavne promjene

Fondacija CURE u petak 17.05.2024. godine u 11:00 časova ispred Sarajevo City Centra (SCC, Vrbanja 1., Sarajevo), u okviru Inicijative „Građanke za ustavne promjene“, organizuje uličnu akciju

Aktivistkinje Fondacije CURE dugogodišnje su članice/podržavateljice Inicijative „Građanke za ustavne promjene“ i tokom ulične akcije u Sarajevu dijeliće informativne materijale i razgovarati sa građankama i građanima. Osnovni cilj ulične akcije jeste da se građani/ke upoznaju s ustavnim reformama i prioritetima kao što su upotreba rodno odgovornog jezika u Ustavu BiH, uvođenje afirmativnih mjera u Ustav BiH radi postizanja pune rodne i spolne ravnopravnosti. Predstavnice udruženja Renesansa, koje već godinama ukazuju na neefikasan zdravstveni sistem i nedostatak lijekova za pacijente/pacijentice oboljele od raka, govorit će o prioritetu postojećih odredbi Kataloga prava koje reguliraju jedinstvenu zdravstvenu, socijalnu i porodičnu zaštitu. Također, upoznat ćemo građane/ke i sa Preporukom (P-114/24) Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, izdatoj od strane Institucije Ombusmena za ljudska pravada preduzme mjere iz svoje nadležnosti sa ciljem korištenja rodno osjetljivog jezika u izradi i/ili izmjeni Ustava Bosne i Hercegovine, kada se takva pitanja nađu na dnevnom redu.

Članovi i članice Inicijative smatraju da reforma Ustava Bosne i Hercegovine mora predstavljati konsenzus, ne samo političkih aktera/ica, nego i svih građana i građanki o najvažnijim pitanjima kojima bi se definirao budući okvir zajedničkog života. S tim u vezi, u ustavni proces moraju se ravnopravno uključiti i žene i muškarci.

Inicijativa ,,Građanke za ustavne promjene” je neformalna grupa koja okuplja organizacije civilnog društva i aktiviste/kinje koji/e kontinuirano rade na razumijevanju pojmova spola i roda, mira, slobode i ljudskih prava. Zalažemo se za senzibilizaciju i promjene Ustava iz rodne perspektive sa vizijom da se ostvari egalitarno i zakonito učešće žena i muškaraca u privatnom i javnom životu u BiH. Više informacija o samoj Inicijativi možete pročitati na: https://gradjankezaustavnepromjene.wordpress.com/

Molimo vas da putem svojih medijskih kanala popratite uličnu akciju i/ili da dođete ispred SCCa u 11:00 časova gdje ćete imati priliku da porazgovarate sa članicama inicijative Građanke za ustavne promjene i snimite izjave za medije.

Za sve dodatne informacije molimo vas da kontaktirate Deniju Hidić iz Fondacije CURE putem telefona +38733207561 i +38761443961 i/ili na e-mail: denija@fondacijacure.org

Srdačan pozdrav,

Inicijativa „Građanke za ustavne promjene“