Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije bez žena?

Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije (RAK), kao ni mnoge druge institucije i tijela vlasti u BiH, još uvijek ne odražava ravnopravnu zastupljenost spolova. Naime, od trenutnih 7 članova Vijeća, svih 7 su muškarci.

Među zastupničkim pitanjima koje su Vijeću ministara upućena u vezi sa Vijećem Regulatorne agencije, postavljena su i pitanja u vezi s rodnom ravnopravnošću i nezastupljenošću žena u ovom tijelu.

Svojim odgovorom Vijeće ministara, nažalost, potrvrdilo je da institucije BiH, ne samo da adekvatno poznaju propise u oblasti rodne ravnopravnosti spolova, već da ih i svjesno krše. Naime, Vijeće ministara, potvrdilo je da je sa liste koju je prethodno utvrdila ad hoc komisija Ministarstva komunikacija i prometa od 14 najuspješnijih kandidata, na kojoj je bila jedna osoba ženskog spola, ono odabralo i dostavilo Parlamentarnoj skupštini prijedlog sedam članova Vijeća koji nije sadržavao ni jednu osobu ženskog spola.

Podsjećanja radi, pored Zakona o ravnopravnosti spolova BiH kojim je propisana obaveza o 40% zastupljenosti oba spola, i sam Zakon o komunikacijama BiH propisuje da su Vijeće ministara, prilikom utvrđivanja prijedloga imenovanja, i Parlamentarna skupština, prilikom imenovanja članova Vijeća Regulatorne agencije, dužne voditi računa i o spolnoj zastupljenosti kandidata.

S obzirom da je u proteklom periodu zabilježeno više primjera širenja predrasuda i stereotipa, te poticanja na diskriminaciju žena preko radio i televiziskih emitera, pa čak i od strane institucija u BiH, kao u reklamnoj kampanji „Proslavi odgovorno – ako misliš piti, vozač nemoj biti“, od iznimne je važnosti da u Regulatornoj agenciji za komunikacije žene budu adekvatno zastupljene i u mogućnosti da rade na suzbijanju kršenja ljudskih prava i ravnopravnosti spolova.

Prenosimo sa: http://soc.ba/vijece-regulatorne-agencije-za-komunikacije-bez-zena/