Zajednički kalendar 16 dana aktivizma za 2021. godinu

“16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” je globalna, svjetska kampanja koju obilježava više od 1,700 organizacija u preko 100 država sveta. Kampanja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava, a koristi se kao organizaciona strategija širom svijeta kao poziv na eliminaciju svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama.

Kampanja “16 dana” obuhvata važne međunarodne datume koja povezuju žene, nasilje i ljudska prava:

  • 25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama
  • 1. decembar – Svetski dan borbe protiv AIDS-a
  • 3. decembar – Međunarodni dan osoba sa invaliditetima
  • 6. decembar – Godišnjica Montrealskog masakra
  • 10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava

Mnogobrojne aktivnosti organizacija civilnog društva BiH koje će se realizovati tokom kampanje “16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” možete pogledati u Zajedničkom kalendaru 16 dana aktivizma.