Zajednički kalendar za 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja

Fondacija Udružene žene Banja Luka je i ove godine spremna i voljna koordinirati aktivnosti pripreme zajedničkog BiH Kalendara aktivnosti za kampanju 16 Dana aktivizma protiv rodnog nasilja.

Ovim putem vas pozivamo da dostavite informacije o aktivnostima vaše organizacije/mreže/medija/ u okviru Kampanje 16 Dana aktivizma, slijedeći ova pitanja:

Datum (uključujući i vrijeme i mjesto održavanja aktivnosti, odnosno vrijeme emitovanja ukoliko je poznato i riječ je o emisijama na radiju/TV):

Opis aktivnosti: Pri pripremi informacija o aktivnostima za Kalendar, molimo vas da one budu sažete i kratke (2-3 recenice). U potpunosti razumijemo da želite podijeliti što više informacija o vašim planiranim aktivnostima. Predlažemo da opis svake planirane aktivnosti bude sažet, max. 2-3 kratke rečenice, te da iskoristite mogućnost i dodate linkove na vaše web stranice, Fejsbuk, Tviter, Instagram, Youtube ili druge profile na društvenim mrežama, na kojima zainteresovane osobe/organizacije/institucije/mediji i dr. mogu saznati više informacija o vašem radu i planiranim akcijama.

U slučaju da vaša organizacija organizuje više aktivnosti na različite datume/vrijeme, molimo da navedete tačne datume i opise aktivnosti za svaku aktivnost posebno. Takođe, ukoliko niste sigurne/i kada ce se aktivnost desiti ili je provodite tokom cijelog perioda Kampanje, to i navedite. Ukoliko postoji osoba u okviru vaše organizacije koja je zadužena za kontakte vezane za Kampanju 16 Dana, navedite njeno/njegovo ime i prezime, i kontakt informacije.

Takođe vas molimo da posaljete svoje ažurirane kontakt informacije:
Organizacija/mreža/medij:
Grad:
Kontakt informacije:
Web stranica (ukoliko postoji):

Priprema BiH Kalendara za 16 Dana aktivizma protiv rodnog nasilja je veoma vazna i za nase lokalne napore usmjerene ka borbi protiv nasilja prema zenama, i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u BiH, narocito u cilju podjele informacija, blagovremenog informisanja medija o datumima i kljucnim aktivnostima Kampanje na lokalnom nivou, kako bi isti sto bolje pokrili aktivnosti Kampanje. Kalendar je takodje bitan u smislu naseg zalaganja prema zvanicnim institucijama vlasti na svim nivoima u BiH, u cilju njihovog upoznavanja sa aktivnostima i ostvarivanje podrske u borbi protiv svih oblika nasilja protiv zena u BiH.

Molimo vas da kopirate pitanja i odgovor posaljete u zasebnoj e-mail poruci, Word dokumentu, na e-mail: office@unitedwomenbl.org. Nakon prijema vaših informacija, dobićete kratku poruku potvrde da su vaše informacije primljene i da će biti uvrštene u zajednički kalendar. Ukoliko ne dobijete poruku potvrde, kontaktirajte Udružene žene Banja Luka.

Molimo vas, da informacije dostavite što prije možete, a najkasnije do ponedjeljka, 21. novembra 2016. godine, kako bismo na vrijeme pripremile Kalendar i njegov prevod prije početka Kampanje.

Udružene žene Banja Luka će finalnu verziju zajedničkog kalendara poslati svim organizacijama koje su poslale informacije i proslijediti na Žensku mrežu BiH, promovisati putem društvenih mreža i proslijediti javnim servisima i drugim medijima u BiH. Pozivamo vas da i vi proslijedite zajednički Kalendar, kako bismo zajedno širile vijesti o našim aktivnostima u okviru Kampanje.

Finalnu verziju Kalendara ćemo kao i do sada prevesti na Engleski jezik i uvrstiti u globalni on line kalendar na stranici globalne kampanje 16 Dana aktivizma protiv rodnog nasilja koju administrira Centar za globalno liderstvo žena, kako bi informacije o aktivnostima tokom kampanje u BiH bile dostupne aktivistkinjama i aktivistima širom svijeta.

Molimo da budete solidarne/i i prosljedite ovu poruku svim organizacijama u vašoj lokalnoj zajednici za koje vam je poznato da planiraju aktivnosti tokom 16 Dana aktivizma, te ih pozovete da pošalju informacije o svojim aktivnostima za zajednički BiH kalendar.

GLOBALNA TEMA KAMPANJE I RESURSNI PAKET ZA 16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA

Koristimo priliku da vas informisemo da je globalna tema Kampanje 16 Dana aktivizma u 2016. godini ostala ista kao i prošle godine:

“Od Mira u Kući do Mira u Svijetu: Učinite Obrazovanje Sigurnim Za Sve!”

U koordinaciji sa Centrom za globalno liderstvo zena (CGWL), organizacijom koja koordinira provođenje kampanje na globalnom nivou, kao doprinos Kampanji 16 Dana aktivizma u Bosni i Hercegovini, Fondacija Udružene žene Banja Luka priprema prevod materijala u okviru Resursnog paketa za Kampanju, koji je objavio CGWL. Prevod materijala će uskoro biti dostupan i online, na web stranici globalne kampanje 16 Dana http://16dayscwgl.rutgers.edu Fondacija Udružene žene Banja Luka će ga putem mailing liste Ženske mreže BiH i društvenih medija podijeliti sa svim zainteresovanim organizacijama/medijima/institucijama/aktivistima/aktivistkinjama