Žene u parlamentima i kantonalnim skupštinama: Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH

predtavnice_pfbihPiše: Maida Zagorac, Sarajevski otvoreni centar

Sarajevski otvoreni centar i Fondacija CURE u narednom će periodu objavljivati kratke tekstove sa biografijama žena koje su izabrane u parlamente i kantonalne skupštine. Danas upoznajte predstavnice Predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u koji je izabrana 21 žena, te one tako čine 21,43% ukupnog broja predstavnika_ca u Parlamentu Federacije BiH.

Predstavnice Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH su:

WebPirić Elzina (SDA) je rođena 08.10.1980. godine. Po zanimanju je diplomirana kriminalistica, zaposlena je u RMU „Banovići“ d.d. Predsjednica je asocijacije mladih OO SDA Banovići, članica Izvršnog odbora Asocijacije žena OO SDA Banovići i članica izvršnog odbora OO SDA Banovići.

Ćenanović Aiša (SDA)  je rođena 1967.godine. Po zanimanju je diplomirana inžinjerka mašinstva,  zaposlena je u KJKP „Sarajevogas“ na radnom mjestu vodeće inžinjerke za puštanje u pogon unutrašnjih gasnih instalacija. Članica je radne grupe za realizaciju projekta “Harmonizacija tehničke regulative za gasni sektor u zemljama jugoistočne Evrope”. Ima položen stručni ispit i dobitnica je certifikata u stručnoj oblasti „Instalacije gasa” od strane njemačkog udruženja za gas i vodu DVGW. Ona je i predsjednica Asocijacije „Fatma“ koja djeluje na području Općine Ilidža.

Pojskić Belma (SDA) je doktorica medicine, profesorica na Univerzitetu u Zenici, specijalistkinja interne medicine i subspecijalistkinja kardiologije u KBZ u Zenici. Općinska je vijećnica i predsjednica Kluba SDA u OV Zenica. Predsjednica je Komisije za edukaciju Ljekarske komore ZDK-a.

995659_206363092854502_1352555863_n-400x266Zuko Kenela (SDA)  je dugogodišnja politička aktivistica. Magistrica je humanističkih nauka i doktorica pedagoških nauka, te predsjednica Asocijacije „FATMA“.

Mutap Emina (SDA) je diplomirana pravnica.

Zahirović Nermina (SDA) rođena je 7.1. 1979. godine. Završila je Gimnaziju. Zaposlena je u Kantonalnoj skupštini Kantona 10 na mjestu sekretarice Kluba Bošnjaka.

Zana-MarjanovicMarjanović Zana (SBB) je rođena u Sarajevu 31.05.1983. godine. Ona je bosanskohercegovačka pozorišna, televizijska i filmska glumica. Pohađala je čuvenu srednju školu za glumu Fiorello La Guardia, High School of Music, Art and Performing Arts u New York-u. Diplomirala je glumu na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu. Stalna je članica Kamernog teatra 55, te osnivačica i predsjednica Magacin Kabare-a.

Šestić-Begović Anela (SBB) je doktorica po zanimanju, ima dvije specijalizacije i to jednu iz porodične medicine i jednu iz dijagnostičke radiologije. Trenutno radi u JU „Kantonalna bolnica Zenica“ na mjestu šefice Odjela za radiologiju.

jasna durakovic  august l4nb44-718x446Duraković-Hadžiomerović Jasna (SBB) je profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Diplomirala je na Univerzitetu u Vašingtonu u SAD-u, a magistrirala i doktorirala na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.

Kratina Alma (DF) rođena je 29. decembra 1966. godine. Diplomirala je na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Trenutno angažovana kao stručna saradnica u Veterinarskoj stanici „ZEVET“. Osnivačica je i predsjednica Udruženja građanja „Žene Dalija“ Zenica, osnovanog da pomogne ženama slabijeg materijalnog statusa.

Kunovac Amra (DF)  je rođena 1967. godine. Po zanimanju je diplomirana bio. inžinjerka.

Haračić Amra (DF) je rođena 1987. godine. Diplomirana je pravnica sa radnim iskustvom u pravosuđu.
Galić Suzana Franjka (DF) je rođena 1959. godine. Po zanimanju je trgovkinja.

Katić Darijana (koalicija HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP dr. Ante Starčević i HSP Herceg-Bosne ) je glavna tajnica ŽO HDZ BiH HNŽ-e.

josipović slavicaJosipović Slavica (koalicija HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP dr. Ante Starčević i HSP Herceg-Bosne ) je rođena 1959. godine. Diplomirala je na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu.

 

 

 

982Džambas Zdenka (koalicija HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP dr. Ante Starčević i HSP Herceg-Bosne,) je direktorica srednje škole „Novi Travnik“.

Zubić Jasmina (SDP) je rođena 25. 09. 1958. godine. Visoku spremu je stekla na Ekonomskom fakultetu, odsjeku Poslovne ekonomije – smjer marketing. Članica je Savjeta za ekonomski razvoj SDP BiH.

azra_hadziahmetovicHadžiahmetović Azra (SBiH) je rođena 1956. godine. U Beogradu je magistrirala na Ekonomskom fakultetu, a u Sarajevu doktorirala 1995. godine. Još od 1989. godine radi na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, prvo kao asistentica, viša asistentica i docentica, potom kao vanredna, a danas kao redovna profesorica. Proteklih godina bila je predsjednica Savjeta eksperata u Vanjsko-trgovinskoj komori BiH, alternativna guvernerka u Međunarodnom monetarnom fondu, guvernerka BiH u Svjetskoj banci, te redovna izvjestiteljica za ekonomska pitanja u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Evrope.

Đogić Elma (Laburisti BiH) je rođena 01.09.1989. godine, 2011. godine diplomirala je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i stekla zvanje bachelora socijalnog rada. Sekretarica je  Udruženja socijalnih radnika USK-a od 2012. godine i tu funkciju obavlja i danas. Trenutno je nezaposlena, ali  obavlja volontersku funkciju predsjednice Mjesne zajednice Velika Kladuša.

Predstavnice Predstavničkog doma Parlementa Federacije BiH su još i Hadžić Azra (SBB) te Halilović Mirela (BPS), čije biografije nismo uspjeli pronaći.

 

Vezani članci:

Žene u parlamentima i kantonalnim skupštinama: Predstavnički dom PS BiH

Broj izabranih žena u PS BiH, Parlament FBiH, NS Republike Srpske i skupštine kantona

Stanje na listama i zastupljenost žena u predizbornoj kampanji

Koliko su žene zastupljene u političkom životu BiH?

Politička participacija žena u Bosni i Hercegovini – Pregled trenutnog stanja

Stranke, izbori, parlamenti: Žene u politici u Bosni i Hercegovini