Žene u parlamentima i kantonalnim skupštinama: skupštine kantona

kantoniPiše: Maida Zagorac, Sarajevski otvoreni centar

Sarajevski otvoreni centar i Fondacija CURE su u ovom periodu objavljivali kratke tekstove sa biografijama žena koje su izabrane u parlamente. U posljednjem tekstu ovog serijala, upoznajte zastupnice u skupštinama svih kantona.

Kada se radi o broju izabranih žena u skupštinama, one u Skupštini Livanjskog kantona čine 4,00% skupštinskih zastupnika_ca, u Skupštini Unsko-sanskog kantona 6,66%, Bosansko-podrinjskog 16%, Srednjobosanskog 16,66%, Zapadno-hercegovačkog 30,43%, Hercegovačko-neretvanskog 26,66%, Posavskog 23,81%, Tuzlanskog 22,85%, a Skupštine Zeničko-dobojskog Kantona i Kantona Sarajevo imaju jednak udio izabranih zastupnica, po 20,00%.

Zastupnica u Skupštini Livanjskog kantona

Batarilo Anita ( koalicije HDZ BIH, HSS, HKDU BIH, HSP Herceg Bosne ) je u ovoj Skupštini osvojila 9 mandata.

Zastupnice u Skupštini Unsko-sanskog kantona

U Skupštinu Unsko-sanskog kantona izabrane su dvije žene:

nedima_zulic_mZulić Nedima (DF) je rođena 14. 04. 1966. godine. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Tuzli, a specijalizirala se za porodičnu medicinu.

 

 

Šušić Merisa (SBB) je diplomirana pravnica.

Zastupnice u Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona

U Skupštinu Bosansko-podrinjskog kantona izabrane su četiri žene:

obucaObuća Aida (SDA) je rođena 09. 07. 1975. godine. Diplomirana je pravnica koja je zaposlena u J.P. „Bosansko-podrinjske šume“ Goražde.

 

 

 

Delizaimović Alma (SDA) je rođena 26.05.1967. godine. Završila je  Filozofski fakultet, Univerziteta u Sarajevu, profesorica je pedagogije i psihologije . Magistarica je nauka socijalnog rada. Ministrica je obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlade BPK-a.

Velić Edita (DF) je apsolventica na Fakultetu za informacione tehnologije u Mostaru. Ima 22 godine.

Milović Daliborka (Liberalna stranka) je rođena 07. 06. 1973. godine. Diplomirana je pravnica.

Zastupnice u Skupštini Srednjobosanskog kantona

U Skupštinu Srednjobosanskog kantona izabrano je pet žena:

Mahmutbegović Melika (SDA) je rođena 20. 04. 1959. godine. Završila je Medicinski fakultet u Sarajevu. Direktorica je Doma zdravlja u Bugojnu.

Crnica Halima (SDA) je predsjednica kluba SDA.

LidijaBradaraBradara Lidija (koalicija HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg Bosne) je rođena 1971. godine. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Direktorica je Političke akademije HDZ-a  članica je Predsjedništva i Glavnog odbora Stranke, Općinskog odbora Kiseljak te Kantonalnog odbora Središnja Bosna.

 

Hrustić Edina (SBB) je članica Predsjedništva SBB-a.

gadzaGadža Mateja (HDZ 1990) je rođena 07.06.1986. godine. Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Predsjednica je Županijskog odbora Mladeži HDZ 1990, Županije Središnja Bosna i potpredsjednica Županijskog odbora HDZ 1990, Županije Središnja Bosna.

 

 

Zastupnice u Skupštini Zapadno-hercegovačkog kantona

U Skupštinu Zapadno-hercegovačkog katona izabrano je sedam žena:

Kraljević Suzana (koalicija HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg Bosne) je doktorica medicine.

Galić Ružica  (koalicija HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg Bosne)

Lasić Erina (koalicija HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg Bosne) je vršila funkciju predsjednice Zajednice žena OO HDZ BiH.

cuvaloČuvalo Mirela (HDZ 1990) je završila Filozofski fakultet, smjer kroatistika i povijest na Sveučilištu u Zagrebu. Radi kao profesorica u Gimnaziji „Ljubuški“.

Grbešić Tanja (koalicija HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg Bosne)

 

 

Bukmir Bojana (Narodna stranka Radom za boljitak) je tehnička sekretarka Narodne stranke Radom za boljitak u Ljubuškom i dugogodišnja je članica iste.

Češkić Marija (HSP dr. Ante Starčević BiH)

Zastupnice u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona

U Skupštinu Hercegovačko-neretvanskog kantona izabrano je osam žena:

Raguž Ivona (koalicija HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg Bosne)

Dujmović Zora (koalicija HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg Bosne) je rođena 10. 02. 1953. godine. direktorica je Centra za socijalni rad u Mostaru u kojem radi već 32 godine.

Martinović Andrea (koalicija HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg Bosne) je potpredsjednica Mladeži HDZ BiH, magistrica je politologije na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta u Mostaru.

01 Dilberovic ElviraDilberović Elvira (SDA) je rođena 24. 10. 1973. godine. Diplomirala je na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru na Fakultetu humanističkih nauka na Odsjeku za bosanski jezik i književnost. Postdiplomski studij je završila na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i to na Kolegiju za lingvistiku i na Fakultetu humanističkih nauka u Mostaru na Kolegiju za lingvistiku. 2010. godine postaje doktorica nauka. Na Univerzitetu Džemal Bijedić je prodekanesa za nastavu.

Cvitanović Lidija (HDZ 1990)

Anđelić Mara ( HDZ 1990)

saradzic vesnaSaradžić Vesna (SDP) je rođena 14. 02. 1962. godine. Po zanimanju je diplomiana komparativistica.  Rukovoditeljica je Gradske biblioteke u Konjicu i sekretarka Instituta za jačanje demokratije u Konjicu.

 

 

Tadić-Jakovljević Ana-Marija (DF) je rođena 07. decembra 1976. godine . Završila je Filozofski fakultet, Sveučilišta u Mostaru.  Trenutno je doktorantica na Filozofskom fakultetu, Sveučilišta u Mostaru.

Zastupnice u Skupštini Posavskog kantona

U Skupštinu Posavskog kantona je izabrano pet žena:

Ćulap Nada  (koalicija HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg Bosne) je rođena 12. 05. 1967. godine. Završila je Ekonomski fakultet i stekla zvanje diplomirane ekonomistice. Radila je 10 godina u HP Mostar.

vukicruzicaVukić Ružica  (koalicija HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg Bosne) je direktorica Opće bolnice Orašje.

 

 

 

Leovac Anka (koalicija HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP Herceg Bosne) je magistrica i inžinjerka agroekonomike.

Oršolić Marija (HDZ 1990) je predsjednica kluba zastupnika HDZ 1990.

Vincetić Kristina (HDZ 1990)

Zastupnice u Skupštini Tuzlanskog kantona

U Skupštinu Tuzlanskog kantona je izabrano osam žena:

Lugavić Jasmina (SDA) je rođena 26. 04. 1980. godine. Diplomirana je pravnica, zaposlena je u RMU „Banovići“. Članica je Asocijacije žena OO SDA Banovići.

Kahrimanović Azra (SDA) je rođena 02.10. 1977. godine. Diplomirana je pravnica, zaposlena je u RMU „Banovići“. Članica je Asocijacije žena OO SDA Banovići.

Šiljegović Narcisa ( SDA) je rođena 1969. godine. Završila je Medicinski fakultet u Tuzli. Specijalizirala je ginekologiju i akušerstvo na Univerzitetsko – kliničkom centru u Tuzli. Zaposlena je u Domu zdravlja u Živinicama.

Hodžić Amila (SDP) je završila Ekonomski fakultet- smjer Finansije i računovodstvo u Tuzli. Zaposlena je u privatnom preduzeću „Mapex“ d.o.o. Živinice.

aljukicnerminkaAljukić Nerminka (SBB)  je  rođena 09.12.1965. godine. Završila je Medicinski fakultet u Tuzli, nakon čega počinje raditi na Klinici za psihijatriju, UKC Tuzla. Zvanje specijalistice neuropsihijatrije stiče 2000. godine. Magistrirala je  2013. god. u oblasti ratne psihotraume, a početkom 2014.god. stiče počasno zvanje Primarus. Trenutno radi u sklopu Odjeljenja za socijalnu psihijatriju. Voditeljica je tima Psihijatrijske klinike za kadaveričnu transpantaciju, te voditeljica Kabineta za psihogerijatriju.

Vuković Lejla (SBB) je zaposlena kao učiteljica u OŠ „Dr. Safvet-beg Bašagić“.

Avdić Nedžada (DF) je rođena 1965. godine. Po struci je diplomirana pravnica.

Didik Sarajlić Lejla (DF) je završila Filozofski fakultet u Sarajevu, profesorica je francuskog jezika i književnosti.

Zastupnice u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona

U Skupštinu Zeničko-dobojskog kantona izabrano je sedam žena:

SELVEDINA-SARAJLICSarajlić-Spahić Selvedina (SDA) je doktorica medicine, specijalistica porodične medicine, direktorica Doma zdravlja Zenica i predsjednica Asocijacije FATMA ZDK-a.

 

 

 

Drnda-Čičeklić Emira (SDA) je ginekologinja i direktorica Doma Zdravlja Maglaj.

meldina_ugarak1Ugarak Meldina (SBB) je rođena 10. 03. 1982. godine. Magistrica je menadžmenta, trenutno je zaposlena u privrednom društvu „Ugarak produkt“ kao PR menadžerica.

 

 

 

Delibašić Naida (SBB) je rođena 26.02. 1989. godine. Studentica je Fakulteta zdravstvenih studija, Univerziteta u Sarajevu.

Jupić Amra (SBB) je rođena 1970. godine. Po struci je diplomirana psihologinja.

Imamović Lejla (DF) je rođena 07. 10. 1973. godine. Završila je Pravni fakultet, Univerziteta u Sarajevu, trenutno je nezaposlena.

Subašić Draženka (DF) je rođena 08.09. 1977. godine. Završila je Ekonomski fakultet u Sarajevu i stekla zvanje diplomirane ekonomistice. Jedna je od osnivačica Demokratske fronte BiH.

Zastupnice u Skupštini Kantona Sarajevo

U Skupštinu Kantona Sarajevo izabrano je sedam žena:

Omerbegović Mersiha (DF) je rođena 1968. godine. Diplomirana je ekonomistica.

Avdibegović Neira (DF) je rođena 1986. godine.  Magistrica je menadžmenta.

Kerla Bibija (DF) je rođena 1959. godine. Ekonomska je tehničarka.

babicanaBabić Ana (SBB) je profesorica pjevanja. Završila je Muzičku akademiju, Odsjek –  solo pjevanje. 1994. godine se uključuje u nastavno-umjetnički proces Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu, kao suradnik na predmetu Glas. Krajem 2007. godine Nastavno-umjetničko vijeće Akademije scenskih umjetnosti Univerzitet Sarajevo Anu Babić promiče u zvanje vanrednog profesora.

 

Filipović Selma (SBB) je prva žena doktorica nauka u oblasti veterinarske hirurgije u Bosni i Hercegovini. Obavlja funkciju šefice Katedre za hirurgiju i prodekanese za ljudske resurse.

segmedina_srnaSrna Bajramović Segmedina (SDP) je rođena 05.01. 1973. godine. Završila je Fakultet Političkih nauka u Sarajevu i stekla zvanje diplomirane novinarke. Po zanimanju je novinarka koja je duži vremenski period angažirana u različitim RTV projektima.

 

 

 

sabina_cudic_300112Ćudić Sabina (Naša stranka) je rođena 17. 04. 1982. godine. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka. Potpredsjednica je Naše stranke.

 

 

 

Vezani članci:

Žene u parlamentima i skupštinama: Narodna skupština Republike Srpske

Žene u parlamentima i kantonalnim skupštinama: Predstavnički dom PS BiH

Broj izabranih žena u PS BiH, Parlament FBiH, NS Republike Srpske i skupštine kantona

Stanje na listama i zastupljenost žena u predizbornoj kampanji

Koliko su žene zastupljene u političkom životu BiH?

Politička participacija žena u Bosni i Hercegovini – Pregled trenutnog stanja

Stranke, izbori, parlamenti: Žene u politici u Bosni i Hercegovini