Ženska mreža: Zahtjev strankama da primjenjuju Zakon o ravnopravnosti spolova

male-female-equality-300x225Tekst preuzet sa portala radiosarajevo.ba

Ženska mreža BiH uputila je svim parlamentarnim strankama, te sekretarima svih zakonodavnih tijela u Bosni i Hercegovini zahtjev za punu primjenu Zakona o ravnopravnosti spolova BiH pri formiranju vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.

U zahtjevu su stranke podsjećene na Zakon o ravnopravnosti spolova, koji u svom devetom dijelu – JAVNI ŽIVOT u članu 20 kaže:

1. Državna tijela na svim nivoima organizacije vlasti, i tijela lokalne samouprave, uključujući zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, političke stranke, pravna lica s javnim ovlaštenjima, pravna lica koja su u vlasništvu ili pod kontrolom države, entiteta, kantona, grada ili općine ili nad čijim radom javni organ vrši kontrolu, osigurat će i promovirati ravnopravnu zastupljenost spolova u upravljanju, procesu odlučivanja i predstavljanju. Ova obaveza postoji i za sve ovlaštene predlagače prilikom izbora predstavnika i delegacija u međunarodnim organizacijama i tijelima.

2. Ravnopravna zastupljenost spolova postoji u slučaju kada je jedan od spolova zastupljen najmanje u procentu 40 posto u tijelima iz stava (1) ovog člana.

3. Diskriminacijom po osnovu spola smatra se situacija kada ne postoji ravnopravna zastupljenost iz stava (2) ovog člana.

4. Tijela iz stava 1 ovog člana u cilju ostvarivanja ravnopravne zastupljenosti spolova i otklanjanja diskriminacije dužna su donositi posebne mjere propisane članom 8. ovog Zakona.

U procesu formiranja nove vlasti, Ženska mreža BiH od stranaka očekuje puno poštivanje i dosljednu primjenu Zakona o ravnopravnosti spolova, te se pored ovoga u zahtjevu navodi da se u narednom periodu mora raditi na izmjeni Izbornog zakona BiH tako da za naredne opće izbore nemamo samo ravnopravnu zastupljenost spolova od min. 40 posto na izbornim listama, nego i u samim skupštinama/parlamentima.

Samo će se tako ispoštovati Zakon o ravnopravnosti spolova.

Opširnije: Profil prosječne političarke u BiH (INFOGRAFIKA)

Radiosarajevo.ba