Ženski pokret u Bosni i Hercegovini – Artikulacija jedne kontrakulture

zenski-pokret-u-bihZlatiborka Popov-Momčinović, 2013:
Ženski pokret u Bosni i Hercegovini – Artikulacija jedne kontrakulture.
Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar/Fondacija CURE/CEIR.

PDF verzija: Ženski pokret u Bosni i Hercegovini – Artikulacija jedne kontrakulture