Fedra Idžaković – “Rodni aspekti reforme”

Friedrich Ebert Stiftung i Ženska mreža BiH organizovali/e su Forum Ženske mreže BiH o ekonomiji brige u Sarajevu, 07.03.2017. godine. 

Forum Ženske mreže BiH o ekonomiji brige imao je za cilj da skrene pažnju javnosti i donositeljica/donositelja odluka u BiH na nedostatak aktivnih i pozitivnih ekonomskih i socijalnih mjera koje bi usmjerile pažnju domaćih i međunarodnih ekonomskih i finansijski institucija na kontinuirani izostanak dijaloga i saradnje u eliminaciji ekonomskog nasilja nad ženama u BiH. Na Forumu su bili promovirani odgovori ljevice u BiH na pitanje ekonomije brige i evropskih integracija.

Prenosimo vam „Rodne aspekte reforme“, autorice Fedre Idžaković, ekspertkinje za ljudska prava. Prezentaciju možete preuzeti ovdje!