Neko je rekao feminizam: Šta kažemo kada kažemo riječ na F?

NJRF-4_3-724x1024Četvrti ciklus predavanja

NEKO JE REKAO FEMINIZAM?
mart-novembar 2016. godine

Sarajevski otvoreni centar i Fondacija Friedrich Ebert u Bosni i Hercegovini u 2016. godini organizuju 6 predavanja, čije će teme biti vezane za arhiv AFŽ-a BiH, ideologiju i jezik, izazove feminizma danas, za feminističku kritiku političke ekonomije, odnos religije i feminizma, reproduktivna prava žena.

 

 

27. april 2016. godine (srijeda)  18 h

Tema: Šta kažemo kada kažemo riječ na F

Predavačica: Adriana Zaharijević

Mjesto: Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH

Pozivamo vas na treće predavanje četvrtog ciklusa predavanja Neko je rekao feminizam?, na temu Šta kažemo kada kažemo riječ na F, o kojoj će govoriti Adriana Zaharijević.

Predavanje će biti svojevrsni osvrt na feministička dešavanja u regiji u nekoliko posljednjih godina, otkako je objavljena knjiga Neko je rekao feminizam? Kako je feminizam uticao na žene XXI veka. Razgovaraće se o nekim važnim i škakljivim pitanjima u vezi sa feminizmom, za koja se tvrdi da donedavno nisu imala značajniju ulogu u našim životima.

O predavačici:

Adriana Zaharijević je feministkinja, filozofkinja i prevoditeljica. Jedna od najaktivnijih feministkinja trećeg vala, autorica knjige Postajanje ženom (Rekonstrukcija ženski fond, 2010), priređivačica zbornika Neko je rekao feminizam? (2007, 2008, 2009, i 2012), a najnovije joj je djelo knjiga Ko je pojedinac?, objavljena 2014. godine.