Održan sastanak Koordinacionog odbora ŽMBiH

LogoU Sarajevu je jučer, 22. septembra održan prvi sastanak Koordinacionog odbora Ženske mreže BiH. Sastanku je prisustvovalo pet od sedam članica, a raspravljalo se o komunikaciji unutar Odbora, te generalno o komunikaciji članica Ženske Mreže BiH. Na dnevnom redu su se našla i pitanja vezana za pisanje i objavu saopštenja, primanja novih članica ŽMBiH, organizacija Godišnje konferencije ŽMBiH, te organizacija ulične akcije pred opšte izbore 2014.

Članice KO-a su bile složne u tome da se komunikacija odvija preko mailing listi, odnosno google grupa, koje su već napravljene i koje su u funkciji. Što se tiče pisanja saopštenja i njihovog objavljivanja u ime Ženske mreže BiH, uz Platformom i Kodeksom već utvrđeni proces odobravanja saopštenja koje vrši KO, dogovoreno je da se minimalno 5 članica mora složiti sa njegovim objavljivanjem. Od članica se očekuje da u roku od 24 sata izjasne po pitanju objavljivanja saopštenja. Kada se radi o primanju novih članica, kako je to i navedeno u Platformi i Kodeksu, napomenuto je da će se taj proces odvijati po sistemu pristupnica te navođenja tri preporuke od organizacija koje su već punopravne članice Ženske mreže BiH. Spisak članica možete pogledati ovdje.

Članice Koordinacionog odbora su raspravljale i o temi Godišnje konferencije ŽMBiH te je prihvaćen prijedlog da se Konferencija tiče postizborne podjele vlasti i učešća minimalno 40% žena u izvršnim organima vlasti. Konferencija će biti održana u drugoj polovini novembra. Ulična akcija članica ŽMBiH je okvirno dogovorena za 10. oktobar, a članice će pozvati sve žene da izađu na izbore i samostalno izaberu one kandidate_kinje koje žele. Slogani ulične akcije će biti „Izabrala sam!“ i „Glasala sam!“, a oni će se naći i na promotivnim cekerima, koji će za ovu priliku biti izrađeni.

Sljedeći sastanak Koordinacionog odbora će se održati u februaru iduće godine.