Poziv na press konferenciju “Da li je veličina važna? – 40% žena u stukturama vlasti u BiH”

UntitlkkedUdruženje INFOHOUSE, u saradnji sa Sarajevskim otvorenim centromFonadacijom CURE, u utorak, 27.  janura 2015. godine, s početkom u 11:00 sati u Parlamentarnoj skupštini BiH (press sala 3/2), organizira press konferenciju pod nazivom: Da li je veličina važna? – 40% žena u strukturama vlasti u BiH.

Glavna poruka koja će organizatori_ce konferencije i govornici_e uputiti političarima_kama koji će uskoro obavljati javne funkcije, jeste da trebaju uvažiti žene izabrane na opštim izborima 2014. godine te im dozvoliti da aktivno participiraju u vlasti, odnosno da samo stavljanje na kandidatsku listu nije stavrno poštivanje gender kvota, nego bi one trebala dobiti mandate, kao i moć odlučivanja nakon izbora. Organizacije će također od novih vlasti zatražiti zastupljenost žena od minimalno od 40% u izvršnoj vlasti.

U tu svrhu, javnosti će biti predstavljene dvije publikacije koje se bave medijskim tretmanom žena kandidatkinja na proteklim opštim izborima 2014. godine, te analiza programskih dokumenata vodećih političkih partija u BiH, kada je u pitanju ravnopravnost spolova.

Također, bit će predstavljeni i rezultati monitoringa izbora u pogledu političke participacije žena kojeg je izradila Ženska mreža Bosne i Hercegovine.

Na press konferenciji će se govoriti i o stanju u oblasti ženske participacije u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti u BiH u prošlosti, te kakva su međunarodna iskustva u tom pogledu.

Medijima će se obratiti Dženana Alađuz, direktorica Udruženja INFOHOUSE, Saša Gavrić, izvršni direktor Sarajevskog otvorenog centra i Jadranka Miličević, direktorica Fondacije CURE. Sve tri organizaije su članice Ženske mreže BiH.

Ljubazno vas pozivamo da prisustvujete ovoj press konferenciji i podržite napore u ostvarivanju ravnopravnosti žena u političkom životu naše zemlje.

Za više informacija kontaktirajte:

Asim Bešlija, PR Udruženja INFOHOUSE

Tel. 033 209 304, mob. 061 202 092

Press konferenciju su podržali Fondacija Heinrich Boell i Ženska mreža BiH