Protest protiv pokušaja ograničavanja prava žena u Španiji na legalan, slobodan i bezbjedan prekid trudnoće

Fotografija: www.panishnewstoday.com

Fotografija: www.panishnewstoday.com

Ženske nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine, pojedinke i pojedinci, žele da na ovaj način pruže punu podršku organizacijama koje su digle svoj glas protiv usvajanja zakona kojim bi se drastično ograničilo pravo žena u Španiji na abortus.

Istovremeno, ženske nevladine organizacije iz BiH, pojedinci i pojedinke, pozivaju parlamentarnu većinu u Španiji da odbije usvajanje ovog krajnje konzervativnog zakona kojim se narušavaju i dokidaju prava žena.

Ne možemo i ne želimo prihvatiti činjenicu da se nekim ženama u Evropi, zbog njihovog geografskog i/ili društvenog statusa,  u Evropi, u 21. vijeku, poriče pravo na slobodan izbor i pristup  seksualnom I reproduktivnom zdravlju i pravima, uključujući i pravo na abortus.  

Umjesto zabrana i donošenja restriktivnih i konzervativnih zakona, suprotnih proklamovanim standardima i zalaganjima za puno uživanje i poštivanje ljudskih prava žena, Vlada Španije, ali i vlade drugih evropskih zemalja, trebale bi svoju energiju  usmjeriti na promovisanje seksualnog obrazovanja, poboljšanje zdravstvenih usluga i podrške koja bi uključila i dostupnost kontracepcije svim ženama i muškarcima bez obzira na geografsko područje, porijeklo ili društveni status.

Iako Bosna I Hercegovina nije članica Evropske unije, čini napore da to jednog dana postane, što podrazumijeva i primjenu evropskih standarda i politika u različitim oblastima života. Da li su ovo standradi napredne i demokratske Evrope, koja se,deklarativno zalaže za zaštitu i promociju ženskih prava I inkorporiranje koncepta ravnopravnosti polova u sve društvene procese?

Evropski parlament nedavno je odbio da prihvati nacrt Izvještaja o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i pravima, pripremljen od strane Edite Estrela, čiji cilj je bio, u svim zemljama članicama EU, obezbijediti visoke zajedničke standarde kako bi sve žene u EU uživale ista prava kada je riječ o materinstvu, kontracepciji, zdravlju i seksualnosti.

Uvođenje strožijih zakona o abortusu ne znači samo reći NE abortusu, nego  je to i NE  ženskim pravima i vraćanje klatna desetinama godina unazad!

Suočavajući se sa (post)tranzicijskim patrijarhatom I retradicionalizacijom rodnih uloga, žene u BiH žele, i na ovaj način, skrenuti pažnju, upozoriti i/ili spriječiti dalju marginalizaciju i diskriminaciju žena u BiH i poručiti da neće dozvoliti ukidanje već postojećih prava za koje su se izborile i bore prijašnje i sadašnje generacije aktiviskinja i aktivista.

Slobodan pristup legalnom i bezbjednom abortusu mora da postane fundamentalno pravo za sve žene u Evropi!