Ravnopravnost spolova i zabranu diskriminacije uključiti u Zakon o sportu u BiH

sport1Na narednoj, sedamnaestoj sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, 16. septembra, na dnevnom redu naći će se Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sportu u Bosni i Hercegovini.

Predlagačica ovih izmjena i dopuna je Maja Gasal Vražalica, zastupnica koja je kroz svoje djelovanje u proteklih godinu dana pokazala veliku spremnost da sarađuje sa organizacijama civilnog društva, fokusirajući se na pitanja ravnopravnosti spolova, suzbijanja diskriminacije i prava manjinskih grupa.

Amandmani, koji su velikim dijelom nastali u saradnji Sarajevskog otvorenog centra i zastupnice Maje Gasal Vražalice, predviđaju slijedeće izmjene:
– diskriminatorni termin “invalidna lica” kroz cijeli zakon se mijenja terminom “lice sa invaliditetom”;
– uvodi se zabrana diskriminacije na bilo kojem osnovu, u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije BiH i Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH;
– jednaka dostupnost sporta bez obzira na rasu, etničku pripadnost, socijalni status, vjersko, političko ili drugo uvjerenje, invaliditet, zdravstveni status, dob, spol, rod, seksualnu orijentaciju i rodni identitet postaje jedan od osnovnih principa na kojima se sport zasniva;
– zabrana raspirivanja mržnje i netrpeljivosti na osnovu nacionalne ili etničke pripadnosti, boje kože, vjerskog, političkog ili drugog uvjerenja, invaliditeta, spola, seksualne orijentacije i rodnog identiteta, jezika ili nekog drugog ličnog svojstva postaje takođe jedan od osnovnih principa na kojima se sport zasniva;
– pitanje ravnopravnosti spolova i jednake dostupnosti sporta se uvodi u Strategiju za razvoj sporta,
– Vijeće za sport, kao državno tijelo za ravoj sporta, ubuduće se može samo formirati ukoliko su oba spola u istom zastupljena minimalno 40%;
– rodno-odgovorno budžetiranje, i kroz ovaj zakon, postaje zakonska obaveza za Ministarstvo civilnog poslova BiH.

Iskreno se nadamo da će ovaj prijedlog naići na podršku zastupnika i zastupnica iz svih stranaka, te da će se na taj način učiniti iskorak u sportu, kada je riječ o ravnopravnosti spolova, suzbijanju diskriminacije i govora mržnje.

Vijest je preuzeta sa stranice Sarajevskog otvorenog centra.