Reagovanje povodom napada na organizaciju “Žene u crnom” iz Srbije

Fotografija: www.oslobodjenje.ba

Fotografija: www.oslobodjenje.ba

Ženska mreža BiH osuđuje sve oblike nasilja!

ŽMBIH protiv širenja nasilja i mržnje u ime nacionalizma!

Ženska mreža BiH (ŽMBiH) najoštrije osuđuje napad koji se desio sinoć, 08.07.2014. godine, na organizaciju  “Žene u crnom” (Srbija) od strane grupe muškaraca koji su bili izuzetno agresivni i nasilni. Aktivisti i aktivistkinje nevladine organizacije  „Žene u crnom“  i biciklisti/kinje koji/e su iz Beograda krenuli put Srebrenice napadnuti/e su u Valjevu, kada su se na glavnom gradskom trgu okupili/e u znak sjećanja na žrtve srebreničkog genocida, da bi održali/e protest pod nazivom „Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici“.

ŽMBIH podržava rad grupe aktivista i aktivistkinja koji rade na podsjećanju i podizanju svijesti, jer gotovo svi političari govore o potrebi okretanja od prošlosti na način kojim se ratni zločini potiskuju, minimiziraju ili potpuno ignorišu, čime se čini dodatna nepravda žrtvama i njihovim porodicama.

Ovaj čin pokazuje da zajednica još uvijek nije spremna na suočavanje sa prošlošću i da nismo  spremno zakoračili na putu evropskih integracija i da vlasti  Republike Srbije još uvijek nisu  naučile vrijednosti onoga zašta se zalažu  Žene u crnom.

ŽMBIH zahtjeva da institucionalni pravni sistem zadovolji pravdu kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou, i da se konačno političke elite suoče sa stvarnim problemima i ulože napore da ispoštuju pravdu, a ne da ju zaobiđu.

Organizacije  civilnog  društva u Bosni i Hercegovini traže hitno procesuiranje i problematizovanje ovog zločina nad ovom organizacijom civilnog društva u Srbiji. Pozivamo i predstavnike/ice  međunarodne zajednice da iskoriste sve mehanizme i da zaštite  braniteljke i  branioce ljudskih prava i pomognu u procesuiranju svih onih koji ih napadaju.

ŽMBIH se zalaže za mirno razrješavanje sukoba i pacifističke vrijednosti, kao i za učešće žena u mirovnim pregovorima.

Ženske nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini koje godinama aktivno djeluju na sprječavanju i suzbijanju svih oblika nasilja, zahtijevaju od institucija na svim nivoima da prepoznaju oblike nasilja počinjene iz mržnje kao javni problem i da preuzmu odgovornost, te da nasilje osude, spriječe i da počinioce nasilja u svim pojedinačnim slučajevima dosljedno i najstrožije kazne.