ŠTA NAM DONOSI REFORMSKA AGENDA II: PREGLED KROZ PRIZMU ŽENSKIH PRAVA

Dokument je nastao u saradnji sa Ženskom zagovaračkom grupom i prati strukturu Reformske agende II, te ukazuje koliko su žene zastupljene u oblastima održivog i ubrzanog ekonomskog rasta i unapređenja poslovnog okruženja, depolitizacije i povećanja efikasnosti javnih preduzeća, sveobuhvatne reforme i poboljšanja kvalitete zdravstvenog sistema, te politika koje pružaju prilike mladima, ženama i ostalim ranjivim kategorijama.

Publikaciju možete preuzeti ovdje!