04/05/2021 Teorijski i praktički koncepti/modeli moći Članak u potpunosti možete pročitati klikom na: Feministički pristup – Žene i moć Piše: Staša Zajović Aktivistkinja, feministkinja, pacifistkinja. Jedna od  osnivačica ( 1991.)... 22/04/2021 ŽM BiH podržava Inicijativu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vijeću Ministara Bosne i Hercegovine. g-đa Mirjana Marinković – Lepić đ-ga Aida Baručija Zastupnice u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Klub poslanika Naša stranka – Nezavisni blok   Poštovane,... 15/04/2021 Regionalno saopštenje aktivistkinja i organizacija za ženska prava povodom seksualnog nasilja na internetu Mi, aktivistkinje za ženska prava iz regiona Balkana, solidarno podržavamo sve žene-žrtve digitalnog rodno zasnovanog nasilja, i tražimo od relevantnih institucija da reaguju u... 06/04/2021 Poduzetništvo u doba COVID-a 19 Piše: Anđelka Matijević Gotovo da ne postoji privredna grana koju u 2020. godini zbog pandemije korona virusa nisu pogodili otkazi, gubitak prihoda i velika... 05/04/2021 Saopšenje za javnost – Inicijativa građanki i građana Mostar Incijativa građanki i građana Mostara tražila je od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK da osiguravanjem besplatnog predškolskog odgoja i obrazovanja u godini... 30/03/2021 Istanbulska konvencija je garancija za ženska i LGBTI+ ljudska prava. Istanbulska konvencija spašava živote! Women’s coalition Turkey Saopštenje za javnost i neautorizovani prevod Istanbulska konvencija je garancija za ženska i LGBTI+ ljudska prava. Istanbulska konvencija spašava živote! Istanbulska... 30/03/2021 Online anketa o diskriminaciji na radu Helsinški parlament građana je danas počeo sa promovisanjem online ankete čiji je cilj da se prikupe podaci o rasprostranjenosti rodno zasnovane, kao i raznih... 29/03/2021 Fondacija CURE objavljuje poziv za dostavu ponuda za saradnice/ke za Digitalno zagovaranje za ženska prava u Bosni i Hercegovini Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova zalažući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa.... 26/03/2021 Otvoreno pismo Inicijative Građanke za ustavne promjene Inicijativa Građanke za ustavne promjene pozdravlja ponovni interes međunarodne zajednice za pokretanje procesa ustavnih reformi i promjenu Izbornog zakona u BiH. Međutim, obzirom na... 24/03/2021 Utjecaj COVID-19 pandemije na ravnopravnost spolova i položaj žena iz društveno marginaliziranih kategorija u Bosni i Hercegovini Utjecaj COVID-19 pandemije na ravnopravnost spolova i položaj žena iz društveno marginaliziranih kategorija u Bosni i Hercegovini (pilot istraživanje na prigodnom uzorku) Agencija za...