31/01/2020 Femicid je društveni problem, a ne sporadični incident iz privatne sfere Žene koje ubiju njihovi partneri ili bivši partneri žrtve su femicida, rodno zasnovanog ubistva motivisanog osjećajem nadmoći nad ženama u kojem počinilac smatra da... 29/01/2020 OSIGURATI PRIMJENU MEĐUNARODNIH INSTRUMENATA O SPREČAVANJU I BORBI PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI Zaustavimo nasilje nad ženama Institucija Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine zaprimila žalbe Šakušić Mejre iz Tuzle Arnele Šakušić-Mujić iz Gračanice izjavljene na... 20/01/2020 Treba li zameniti termin pedofil terminom pedokriminalac? Među profesionalkama koje se bave problemom muškog nasilja nad decom već je uveliko termin pedofil zamenjen terminom pedokriminalac. Piše: Lepa Mlađenović      Foto: Medija... 20/01/2020 ANALIZA SUDSKIH PRESUDA U REPUBLICI SRPSKOJ ZA KRIVIČNA DJELA PROGANJANJA I POLNOG UZNEMIRAVANJA Usvajanjem novog Krivičnog zakonika1 2017. g. Republika Srpska je uvela niz novih krivičnih djela sa ciljem usklađivanja krivičnopravne zaštite za neke od oblika rodno... 15/01/2020 “Ko su ili šta su Ostali u BiH?“ Indira Bajramović direktorica je Udruženja žena Romkinja “Bolja budućnost“ grada Tuzla koje se zalaže  za poboljšanje položaja romske djece, žena i djevojčica kao i... 14/01/2020 Obrazovanje i učešće žena na tržištu rada – Narandžasti izvještaj 2016 – 2019 PRENOSIMO: Obrazovanje i učešće žena na tržištu rada – Narandžasti izvještaj 2016 – 2019  http://soc.ba/obrazovanje-i-ucesce-zena-na-trzistu-rada-narandzasti-izvjestaj-2016-2019  Kroz naš Narandžasti izvještaj – godišnji izvještaj o stanju prava... 14/01/2020 Konkurs za regionalnu Nagradu “Jelena Šantić Po prvi put Fondacija Jelena Šantić iz Beograd, zajedno sa Fondacijom CURE i Centrom za istraživanja i rodne studije iz Prišine raspisuje konkurs za nagradu... 19/12/2019 ŠTA NAM DONOSI REFORMSKA AGENDA II: PREGLED KROZ PRIZMU ŽENSKIH PRAVA Dokument je nastao u saradnji sa Ženskom zagovaračkom grupom i prati strukturu Reformske agende II, te ukazuje koliko su žene zastupljene u oblastima održivog... 10/12/2019 Kažnjena osoba odgovorna za napad dvije djevojke u Sarajevu Osoba koja je 5. aprila ove godine ispred SCC-a u Sarajevu fizički napala, zastrašivala i uznemiravala dvije djevojke pripadnice LGBTI zajednice, kažnjena je od... 02/12/2019 Započet proces kreiranja Platforme za unaprjeđenje prava i  položaja Romkinja u Bosni i Hercegovini Platforma je dokument koji sadrži analizu stanja u vezi sa potrebama Romkinja te sadrži i set  preporuka koje usmjeravaju različite ključne sudionike kod kreiranja  ...
  • Newsletter