UN Women u Bosni i Hercegovini povodom Međunarodnog dana žena objavljuje poziv za dostavljanje kratkih priča

UntitledUN Women BiH je raspisao konkurs na temu „Žene – Jučer, danas i sutra“ s ciljem da pridonese diskusiji o pravima žena i djevojaka u Bosni i Hercegovini, uključujući obrazovanje, političku participaciju i položaj žena u bosanskohercegovačkom društvu.

Konkurs za cilj ima pridonijeti osnaživanju žena i obilježavanju 20. godišnjice Četvrte svjetske konferencije o ženama, održane u Pekingu 1995. godine. Sastanak u Pekingu rezultirao je donošenjem Pekinške deklaracije i Akcionog plana, koji se zasnivaju na principu da su ženska prava ujedno ljudska prava. Danas, 20 godina nakon Deklaracije, sagledavamo rezultate rada u svakoj zemlji koja je usvojila dokumente iz Pekinga.

Ovdje možete pronaći detalje takmičenja, kao i u priloženom dokumentu.