12/02/2019 Zastupnica u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Lana Prlić postavlja pitanje šta je sa inicijativom o alimentacionom fondu u FBiH O nekim temama se ne smije kalkulisati! Zastupnica u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Lana Prlic postavlja pitanje šta je sa inicijativom o alimentacionom fondu u... 12/02/2019 Poziv za pripremu idejnog rješenja plakata povodom Međunarodnog dana žena Mreža za izgradnju mira, Ženska mreža BiH, Agencija za ravnopravnost polova BiH i Inicijativa Građanke za ustavne promjene i ove godine obilježavaju Međunarodni dan... 08/02/2019 Promjenite stav! Nasilje u porodici nije privatna stvar. Nasilje u porodici, kao jedan od najvećih izazova bosanskohercegovačkog društva, je problem koji je odnedavno izašao iz privatne u javnu sferu. Naime, dugo vremena... 07/02/2019 Konkurs za učešće na Akademiji ravnopravnosti 2019 Fondacija Friedrich Ebert i Sarajevski otvoreni centarobjavljuju poziv za učešće na: AKADEMIJI RAVNOPRAVNOSTI 2019 Rok za prijave: 20.02.2019. Nakon uspješno realiziranih programa Akademije ravnopravnosti 2015,... 05/02/2019 Biljana Borzan na dnevni red vratila prava žena na Balkanu, o kojima se nije govorilo od 2013: Vjerujem u promjene! Prava žena na Zapadnom Balkanu okosnica su Rezolucije koju je nedavno usvojio Odbor za ravnopravnost polova Evropskog parlamenta. Razgovarala: Jelena Pralica Foto: Privatna arhiva... 04/02/2019 Usvojena Rezolucija o ženama na Zapadnom Balkanu sadrži preporuku izmjene Ustava BiH iz rodne perspektive Fondacija CURE i Prava za sve uputile su u novembru 2018. godine glavnoj izvjestiteljici Evropskog parlamenta za prava žena na Zapadnom Balkanu Biljani Borzan... 31/01/2019 Odluku Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini po reagovanju Centra ženskih prava Odluku Žalbene komisije Vijeća za štampu u Bosni i Hercegovini po reagovanju Centra ženskih prava na tekst koji je bio objavljen u dnevnim novinama “Dnevni... 31/01/2019 Svjetski izvještaj Human Rights Watch o stanju ljudskih prava: Ograničen napredak Bosne i Hercegovine U najnovijem svjetskom izvještaju organizacije Human Rights Watch o stanju ljudskih prava širom svijeta, ističe se da je Bosna i Hercegovina u 2018. godini napravila ograničen... 29/01/2019 TOR za istraživača/icu(e/ice) za provođenje procjene potreba prava marginalizovanim grupama žena TOR za Istraživača/icu(e/ice) za provođenje procjene potreba za inkluzivnije društvo i osiguravanje prava manjinskim i marginalizovanim grupama žena u Bosni i Hercegovini Projektom “Ženska prava... 25/01/2019 TOR za konsultanta/icu za izradu Procjene potrebe kapacitet       TOR za Konsultant/ica(i/ce) za procjenu potreba kapaciteta deset (10) organizacija čiji je fokus djelovanja su ženska prava i institucija u deset (10)...
  • Newsletter