30/03/2021 Online anketa o diskriminaciji na radu Helsinški parlament građana je danas počeo sa promovisanjem online ankete čiji je cilj da se prikupe podaci o rasprostranjenosti rodno zasnovane, kao i raznih... 29/03/2021 Fondacija CURE objavljuje poziv za dostavu ponuda za saradnice/ke za Digitalno zagovaranje za ženska prava u Bosni i Hercegovini Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova zalažući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa.... 26/03/2021 Otvoreno pismo Inicijative Građanke za ustavne promjene Inicijativa Građanke za ustavne promjene pozdravlja ponovni interes međunarodne zajednice za pokretanje procesa ustavnih reformi i promjenu Izbornog zakona u BiH. Međutim, obzirom na... 24/03/2021 Utjecaj COVID-19 pandemije na ravnopravnost spolova i položaj žena iz društveno marginaliziranih kategorija u Bosni i Hercegovini Utjecaj COVID-19 pandemije na ravnopravnost spolova i položaj žena iz društveno marginaliziranih kategorija u Bosni i Hercegovini (pilot istraživanje na prigodnom uzorku) Agencija za... 16/03/2021 Žrtve silovanja se u policiji osjećaju kao osumnjičenici, a ne žrtve Autorica: Amina Dizdar Nakon što je srbijanska glumica Milena Radulović izašla u javnost sa optužbama za silovanje koje je počinio njen profesor glume, javile... 09/03/2021 Neformalna ženska romska mreža “Uspjeh” – Mjesec dana ženskog romskog aktivizma „Moje je PRAVO, a ne PRIVILEGIJA“ Mjesec dana ženskog romskog aktivizma „Moje je PRAVO, a ne PRIVILEGIJA“ . Na gradskim trgovima 08. Marta 2021. godine u periodu od 11, 00... 09/03/2021 INFOGRAFIKA: Definicija, vrste i prijava zakonom zaštićenih javnih okupljanja Kako je definisano javno okupljanje u zakonima BiH? Koje su to vrste javnih okupljanja regulisane zakonima, a koje nisu, te kako teče proces prijave... 08/03/2021 Ženska mreža BiH izražava punu solidarnost i podršku građanskoj aktivistici Nidžari Ahmetašević Ženska mreža BiH izražava punu solidarnost i podršku građanskoj aktivistici Nidžari Ahmetašević Nije nam bilo ugodno pregledati snimke hapšenja građanske aktivistkinje Nidžare Ahmetašević. Na... 08/03/2021 OBILJEŽAVANJE 8. MARTA – MEĐUNARODNOG DANA ŽENA “SAMA NIJE TRAŽILA” Dnevno stajanje u 12:00 sati Fondacija CURE organizuje dnevno aktivističko stajanje povodom 8. marta – Međunarodnog dana žena u cilju da skrenemo pažnju da... 08/03/2021 Državo, pokaži da nismo same! “Državo, pokaži da nismo same!”, slogan je desetog Osmomartovskog marša, pod kojim će se marširati 8. marta u Banjaluci i javno ukazati na propuste...