18/05/2020 GLAS (ODGOVOR) ŽENSKIH ORGANIZACIJA NA COVID – 19 APRIL 2020: SUB-REGIONALNE KONSULTACIJE U cijeloj regiji Europe i Srednje Azije, pandemija COVID-19 prijeti dubokim ekonomskim i socijalnim poremećajima za sve, a za žene i djevojke prijetnja je... 15/05/2020 In memoriam Nada Ler Sofronić „Rođena sam 25. novembra 1941. godine u okupiranom Sarajevu. Tada je Bosna i Hercegovina pripadala nezavisnoj državi Hrvatskoj i, kao što je poznato, već... 14/05/2020 #SOC intervju: Političarke o rodno senzitivnom jeziku Piše: Delila Hasanbegović U doba pandemije, prioritetna pitanja od značaja za rodnu ravnopravnost u BiH su trenutno u sferi ekonomije brige i tereta koji... 13/05/2020 Ja, aktivistkinja i zaštitnica ženskih prava u Bosni i Hercegovini i pandemija COVID19 Ja, aktivistkinja i zaštitnica ženskih prava u Bosni i Hercegovini i pandemija COVID19. Dva mjeseca nakon proglašenja stanja elementarne nesreće i vanrednog stanja, život... 13/05/2020 Solidarnost sa ženama Malte U toku svjetske pandemije izazvane COVID 19 virusom, imale smo malo više vremena posvetiti se našim dragim prijateljicama iz različitih dijelova svijeta koje okupljaju... 06/05/2020 In memoriam Nada Ler Sofronić 1941 – piše Đurđa Knežević In memoriam Nada Ler Sofronić (Sarajevo 1941 – Beograd 2020) Oprostiti se treba, pa i kad se to nikako ne želi, kad se sve... 06/05/2020 Mlade žene ne smiju pristati da se njihovo pitanje rješava tek nakon pobjede 99% Nada Ler Sofronić Nada Ler Sofronić jedna je od uopće prvih feminističkih teoretičarki koje su djelovale u bivšoj Jugoslaviji i na čiju je ideju 1978.... 24/04/2020 AKTIVNOSTI ŽENSKE ROMSKE MREŽE U VANDREDNOJ SITUACIJI IZAZVANOJ PANDEMIJOM COVID – 19 Ženska romska mreža „Uspjeh“ mreža je koja okuplja ženske romske organizacije i istaknute romske aktivistkinje sa područja cijele Bosne i Hercegovine. Naime, kao što... 23/04/2020 Pregled online savjetovalištva organizacija članica Ženske Mreže Bosne i Hercegovine Donosimo vam pregled online savjetovalištva, psiho-socijalne podrške i ostale vidove online podrške koje pružaju organizacije članice Ženske mreže Bosne i Hercegovine. Administrativni Tim Ženske... 23/04/2020 Intervju Mersiha Beširović: Velika je razlika između prava radnica u javnom i privatnom sektoru! Inicijativa Građanke za ustavne promjene, u okviru redovnih intervjua na teme rodne ravnopravnosti, ali i povodom vanredne situacije uzrokovane pandemijom Korona virusa u Bosni...